2011

ב-26 באוקטובר 2011 התקיים יום עיון ארצי בנושא סיוע בהשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה, בהשתתפות נציגים ממשרד התמ"ת, המשרד להגנת הסביבה, מט"י חדרה וחברות העוסקות בתחום.

דברי פתיחה נשא אורי צוק בר, סמנכ"ל החטיבה למחקר כלכלה ואסטרטגיה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ההרצאות:
הצגת הקול הקורא למענקים להפחתת פליטות גזי חממה: איתי יחזקאלי, כלכלן ראשי, מרכז ההשקעות בתמ"ת

הצגת עיקרי הקול הקורא הבין משרדי להפחתת פליטות גזי חממה: ד"ר גיל פרואקטור, מרכז תחום שינויי אקלים באגף לזיהום אוויר, המשרד להגנת הסביבה

שוק הפחמן הגלובאלי - מגמות והזדמנויות: ליאורה גורן, מנהלת פרוייקטים, תשתיות וסביבה, AVIV AMCG

טביעת רגל פחמנית כחלק מאחריות חברתית תאגידית: דב ורמן, חברת מהדרין

תכנית סבסוד סקרי אנרגיה: טל צוקר, מט"י חדרה

מהלכה למעשה, יישום אפשרי של הפחתת פליטות גזי חממה במתקני קירור בחקלאות: חיים לנדסמן, לנדסמן שביט מהנדסים יועצים בע"מ

הנחתה את יום העיון ציפי פרידקין, חקלאות מקיימת וסטנדרטים לאיכות, החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

בקישורים שלהלן המצגות מיום העיון.

לפתיחת קובץ המצגות בנושא הפחתת פליטות גזי חממה
פרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה

 

 

רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות - 2017http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2017/Pages/oskim_2017.aspxרשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות - 2017
בעקבות פרויקט התנשמות שפותח על ידי משרד החקלאות: נרשמה ירידה של 60% בשימוש בחומרי הדברה בשטחים פתוחיםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/The_owl_project.aspxבעקבות פרויקט התנשמות שפותח על ידי משרד החקלאות: נרשמה ירידה של 60% בשימוש בחומרי הדברה בשטחים פתוחים
סיכום כנס "לקראת גיבוש מדיניות הדברה לאומית" - 12.9.17http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/hachshara ve minhal/pirsumim/Pages/kenes-20170912.aspxסיכום כנס "לקראת גיבוש מדיניות הדברה לאומית" - 12.9.17בכנס נדונו סוגיות בחקלאות ובתברואה, בתקינה, ברישוי, באכיפה, ביישום, בהדרכה, בהסברה ועוד, כשלב בגיבוש המלצות למדיניות הדברה לאומית.