2011

ב-26 באוקטובר 2011 התקיים יום עיון ארצי בנושא סיוע בהשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה, בהשתתפות נציגים ממשרד התמ"ת, המשרד להגנת הסביבה, מט"י חדרה וחברות העוסקות בתחום.

דברי פתיחה נשא אורי צוק בר, סמנכ"ל החטיבה למחקר כלכלה ואסטרטגיה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ההרצאות:
הצגת הקול הקורא למענקים להפחתת פליטות גזי חממה: איתי יחזקאלי, כלכלן ראשי, מרכז ההשקעות בתמ"ת

הצגת עיקרי הקול הקורא הבין משרדי להפחתת פליטות גזי חממה: ד"ר גיל פרואקטור, מרכז תחום שינויי אקלים באגף לזיהום אוויר, המשרד להגנת הסביבה

שוק הפחמן הגלובאלי - מגמות והזדמנויות: ליאורה גורן, מנהלת פרוייקטים, תשתיות וסביבה, AVIV AMCG

טביעת רגל פחמנית כחלק מאחריות חברתית תאגידית: דב ורמן, חברת מהדרין

תכנית סבסוד סקרי אנרגיה: טל צוקר, מט"י חדרה

מהלכה למעשה, יישום אפשרי של הפחתת פליטות גזי חממה במתקני קירור בחקלאות: חיים לנדסמן, לנדסמן שביט מהנדסים יועצים בע"מ

הנחתה את יום העיון ציפי פרידקין, חקלאות מקיימת וסטנדרטים לאיכות, החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

בקישורים שלהלן המצגות מיום העיון.

לפתיחת קובץ המצגות בנושא הפחתת פליטות גזי חממה
פרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה

 

 

צעד משמעותי בפתרון בעיית עשן המפחמות: שר החקלאות חתם על תקנות שמגבילות מעבר גזמי עצים לשטחי הרשות הפלסטיניתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2016/Pages/Mafhemot26102016.aspxצעד משמעותי בפתרון בעיית עשן המפחמות: שר החקלאות חתם על תקנות שמגבילות מעבר גזמי עצים לשטחי הרשות הפלסטינית
פרסום רישיונות כריתה והעתקהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_kritaפרסום רישיונות כריתה והעתקה
שימוש בקומפוסטhttp://www.moag.gov.il/subject/green_agri/shimush_bekompostשימוש בקומפוסטבוצת שפכים עירונית, בדומה לפסולת בעלי חיים, יכולה לשמש כחומר גלם לקומפוסט, המהווה תחליף לדשן בשטחים חקלאיים...