2015

 

 

נוהל תמיכה לזנים חדשים בפרחים ובענפי קישוט המיועדים לייצוא (משקי מודל) http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/draft_flower.aspxנוהל תמיכה לזנים חדשים בפרחים ובענפי קישוט המיועדים לייצוא (משקי מודל)
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוטhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/draft_decorative_flower.aspxטיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוט
יום עיון בשיתוף מומחים מהאיחוד האירופי בנושא מדיניות לענף החלב באירופה ולקחים לישראלhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/youm_eyoun.aspxיום עיון בשיתוף מומחים מהאיחוד האירופי בנושא מדיניות לענף החלב באירופה ולקחים לישראל