2016

​החל מרבעון 4 בשנת 2016 ועד לשנת 2018 תעלה התשואה בגין יצור חומרי הגלם החלביים במתקני הייבוש בהדרגה מ-1.5% כיום ל -3%. שיעורי התשואה יתעדכנו לפי המתווה הבא: שנת   2016 -2%, שנת 2017 -2.5%, בשנת 2018 ולאחריה – 3%. יש לציין כי התשואה מחושבת מעתה כשיעור מתוך מחזור פעילות הוויסות. החלטה זו בעניין העלאת התשואה הינו מכאן והלאה, ואין לחשבה באופן רטרואקטיבי.

החלטה זו התקבלה בהתאם לעקרון "סוארי" כי התשואה תהייה בטווח של 2-4% ביחס למחזור ולאחר שקוימו מספר התייעצויות הן עם המפוקח, הן עם מועצת החלב והן עם כלכלנים ואנשי מקצוע במשרד.

במידה ובדיקת הבסיס הקרובה לעניין רווחיות מחלבות בענף החלב בהתאם למתודולוגיה החדשה לבדיקת רווחיות תעלה צורך בעדכון מחירים בגין ניתוח העלות השוטפת , הטיפול במחירי חומרי הגלם יעשה במסגרת זו ממועד ההחלטה ואילך.

מחירי האבקה, החמאה ושירותי הוויסות (יבוש וחיבוץ) יעודכנו בהתאם להנחיה זו.

בנוסף, תיבחן הגדלת הדיפרנציאליות בין כשרויות על מנת לווסת את הביקוש לאבקת חלב.

 

להודעת המפקח המלאה: תשואה ביצור חומרי גלם חלביים (אבקה מחלב כחוש וחמאה תעשייתית) ושירותי ויסות (ייבוש אבקה וחיבוץ חמאה)

 

 

יום עיון בשיתוף מומחים מהאיחוד האירופי בנושא מדיניות לענף החלב באירופה ולקחים לישראלhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/youm_eyoun.aspxיום עיון בשיתוף מומחים מהאיחוד האירופי בנושא מדיניות לענף החלב באירופה ולקחים לישראל
ענף החקלאות בישראל תמונת מצב כלכלית לשנת 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/agriculture_economic_situation2016.aspxענף החקלאות בישראל תמונת מצב כלכלית לשנת 2016
מדד עלות ייצור גפן אוקטובר 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/Costs_Index_vine_october_2017.aspxמדד עלות ייצור גפן אוקטובר 2017