2016

ערך התפוקה החקלאית בשנת 2015 הסתכם ב-29.5 מיליארד ₪, המהווים ירידה של 2.4% בערך התפוקה במחירים שוטפים בהשוואה לשנת 2014.

כמויות התוצרת החקלאית ירדו ב-3%, לעומת עלייה של 1% במחיר התפוקה החקלאית הכוללת.

הירידה נבעה בעיקר מסעיף הגידולים הצמחיים בשל ירידה של 5.7% בכמות התפוקה וירידה קלה במחיר, בכך נרשמה ירידה של 6.4% בערך התוצרת הצמחית.

בסעיף תוצרת מן החי נרשמה עלייה של אחוז אחד בכמות, ועלייה של 2.9% במחיר התוצרת, מה שהביא לעלייה של 3.9% בערך התפוקה.

סעיף התשומות (לא כולל תמורה למשרות שכיר) רשם ירידה של 5.7%, בעיקר כתוצאה מהוזלה של התשומות הקנויות ב-4%, יחד עם ירידה בכמות התשומות. ערך התוצר המקומי הגולמי רשם עלייה של 3.8%, לאור העובדה שהירידה בתשומה הייתה גדולה מהירידה בתפוקה. הפיצויים והתקבולים הנוספים (כולל פיצויים מביטוח וחלק קטן פיצויי בצורת) רשמו עלייה משמעותית של 20% ,מה שהשפיע על ההכנסה שמקורה בחקלאות שעלתה ב-6.5%. התמורה למשרות שכיר עלתה ב-5% והיתרה לחקלאי עלתה ב-8.5% ל-4.8 מיליארד ₪. למרות העלייה, היתרה לחקלאי הייתה נמוכה יותר מהיתרה לפני שנתיים.

דו"ח שנתי 2015 - תפוקה חקלאית ויצוא, מדדי מחירים, פערי תיווך

 

 

סיכום הדיון בוועדת מחירים מיום ה-06/03/2017: מחירי מוצרי חלב בפיקוחhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/vaadat_mechirim060317.aspxסיכום הדיון בוועדת מחירים מיום ה-06/03/2017: מחירי מוצרי חלב בפיקוח
התייחסות לשאלות והערות על מתכונת הדיווח של פירות וירקות - הנחיות הדיווח של המפקח על המחירים לקמעונאים וסיטונאים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח, התשע"ז 2016)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/prices_Supervision2016.aspxהתייחסות לשאלות והערות על מתכונת הדיווח של פירות וירקות - הנחיות הדיווח של המפקח על המחירים לקמעונאים וסיטונאים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח, התשע"ז 2016)
כחלק מהפחתת עלויות הבירוקרטיה ושיפור הרגולציה, משרד החקלאות מקדם רפורמות חדשות בתחום יבוא מוצרים מן החי והצומח http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/reform_muzarim_min_hachay.aspxכחלק מהפחתת עלויות הבירוקרטיה ושיפור הרגולציה, משרד החקלאות מקדם רפורמות חדשות בתחום יבוא מוצרים מן החי והצומח