2016

 

 

הנחיות הדיווח של המפקח על המחירים לקמעונאים וסיטונאים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח, התשע"ז 2016)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/prices_Supervision.aspxהנחיות הדיווח של המפקח על המחירים לקמעונאים וסיטונאים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח, התשע"ז 2016)
השלכות צפויות של ביטול המנגנון של הקצאת עובדים זרים לענף החקלאותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/השלכות-צפויות-של-ביטול-המנגנון-של-הקצאת-עובדים-זרים-לענף-החקלאות.aspxהשלכות צפויות של ביטול המנגנון של הקצאת עובדים זרים לענף החקלאות
דו"ח שנתי 2015 - תפוקה חקלאית ויצוא, מדדי מחירים, פערי תיווךhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/annual_report_2015_prices.aspxדו"ח שנתי 2015 - תפוקה חקלאית ויצוא, מדדי מחירים, פערי תיווך
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 1 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/matara_price_qtr1_2017.aspxהודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 1 2017
התייעצות עם הציבור שיפור הרגולציה וצמצום הבירוקרטיה במשרד החקלאותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/shipur_regulation.aspxהתייעצות עם הציבור שיפור הרגולציה וצמצום הבירוקרטיה במשרד החקלאות
כדאיות בניית מותג מקומי בירקות ופירות טריים, פרופ' אמיר היימןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/loca-brand-fresh-fruits-and-veg.aspxכדאיות בניית מותג מקומי בירקות ופירות טריים, פרופ' אמיר היימן
פרויקט התארגנות חקלאים - סיפורי הצלחהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/hitargenut_chaklaim.aspxפרויקט התארגנות חקלאים - סיפורי הצלחה
אסדרה של קשרי המסחר בשיווק פירות וירקות טריים - סמינר ENPARDhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/enpard_sep2016.aspxאסדרה של קשרי המסחר בשיווק פירות וירקות טריים - סמינר ENPARD
מיפוי השלכות ה Brexit - Britain Exit על שיווק תוצרת טרייהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/Britain-Exit.aspxמיפוי השלכות ה Brexit - Britain Exit על שיווק תוצרת טרייה
הודעת המפקח: תשואה ביצור חומרי גלם חלביים (אבקה מחלב כחוש וחמאה תעשייתית) ושירותי ויסות (ייבוש אבקה וחיבוץ חמאה)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/Hodaat_mefakech-tesuaa_homri_gelem_halavi.aspxהודעת המפקח: תשואה ביצור חומרי גלם חלביים (אבקה מחלב כחוש וחמאה תעשייתית) ושירותי ויסות (ייבוש אבקה וחיבוץ חמאה)
ענף שמן הזית – סקירת מגמות בייצור וסחר עולמיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/Olive-Oil-review---September-2016.aspxענף שמן הזית – סקירת מגמות בייצור וסחר עולמי
בחזית החקלאות - כתב עת למדיניות, כלכלה ושיווק - גיליון מס' 6http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/agrifront-6.aspxבחזית החקלאות - כתב עת למדיניות, כלכלה ושיווק - גיליון מס' 6
סמינר בנושא: ניצול יחסי כוחות לא שווים בשיווק פירות וירקות - האם נדרשת אסדרה של קשרי המסחר בין החקלאים לסיטונאים?http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/Seminar_Asdarat_Shivuk_perot_yerakot13092016.aspxסמינר בנושא: ניצול יחסי כוחות לא שווים בשיווק פירות וירקות - האם נדרשת אסדרה של קשרי המסחר בין החקלאים לסיטונאים?הסמינר יתקיים ביום שלישי, י' אלול התשע"ו 13/09/2016, בשעה 08:30 עד 13:30, אולם כהן, במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, בבית דגן. ההרשמה מראש.
​אסדרה של קשרי המסחר בין החקלאים לסיטונאים ולקמעונאים בשיווק פירות וירקות טריים - הזמנה לסמינרhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/enpard.aspx​אסדרה של קשרי המסחר בין החקלאים לסיטונאים ולקמעונאים בשיווק פירות וירקות טריים - הזמנה לסמינר
סיכום שימוע ועדת המחירים בנושא פיקוח על פערי התיווך במחירי פירות וירקותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/Sikum_Shimuaa_vaadat_mechirim_pikuach_yerakot.aspxסיכום שימוע ועדת המחירים בנושא פיקוח על פערי התיווך במחירי פירות וירקות
גידול קנאביס בישראל - חקלאות מתקדמתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/cannabis.aspxגידול קנאביס בישראל - חקלאות מתקדמת
השפעת מכסות פטורות ממכס על השוק ועל המחיר לצרכןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/Vaada_Bikoret_Hamedina11072016.aspxהשפעת מכסות פטורות ממכס על השוק ועל המחיר לצרכן
רימונים – שוקי הייצוא בעונות 2013/14 – 2015/16http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/pomegranate.aspxרימונים – שוקי הייצוא בעונות 2013/14 – 2015/16מצגת בנושא שוקי הייצוא של הרימונים - הציגה רוני הרשקוביץ במפגש יצואנים שהתקיים ביום שני, יב' תמוז התשע"ו, 18 ביולי 2016.
תמיכות בחקלאות באיחוד האירופי - לקחים לחקלאות בישראלhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/agrisupport.aspxתמיכות בחקלאות באיחוד האירופי - לקחים לחקלאות בישראל
המלצות ועדת המחירים בנושא פיקוח על פערי התיווך במחירי פירות וירקות - פנייה לקבלת הערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/hamlatzot_vaadat_mechirim_pearey_perot_veyerakot.aspxהמלצות ועדת המחירים בנושא פיקוח על פערי התיווך במחירי פירות וירקות - פנייה לקבלת הערות הציבור
מצגת שיווק פלפלים בעונת 2015/16 - נתונים ומגמות http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/pepers2015_16.aspxמצגת שיווק פלפלים בעונת 2015/16 - נתונים ומגמות
תמיכות בחקלאות - מצגת מיום עיון של ענף הצאן/ד"ר יעל קחלhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/tmichot_anaf_hatzon_2016.aspxתמיכות בחקלאות - מצגת מיום עיון של ענף הצאן/ד"ר יעל קחלמצגת על תמיכות בחקלאות בישראל ובעולם שהציגה ד"ר יעל קחל ביום עיון בענף הצאן שהתקיים ב- 15.5.16.
פרוטוקול ועדת הישום לעדכון מחיר מזערי של חלב בקר - רבעון 2 לשנת 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/protocol_mehir_2016.aspxפרוטוקול ועדת הישום לעדכון מחיר מזערי של חלב בקר - רבעון 2 לשנת 2016
סיכום סקר אובדן ירקות ופירות טרייםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/seker_yerakot_perot.aspxסיכום סקר אובדן ירקות ופירות טריים
תכנית לרפורמה במדיניות התמיכה בענף החקלאותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/reform.aspxתכנית לרפורמה במדיניות התמיכה בענף החקלאות