2016

 

 

השלכות צפויות של ביטול המנגנון של הקצאת עובדים זרים לענף החקלאותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/השלכות-צפויות-של-ביטול-המנגנון-של-הקצאת-עובדים-זרים-לענף-החקלאות.aspxהשלכות צפויות של ביטול המנגנון של הקצאת עובדים זרים לענף החקלאות
התייחסות לשאלות והערות על מתכונת הדיווח של פירות וירקות - הנחיות הדיווח של המפקח על המחירים לקמעונאים וסיטונאים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח, התשע"ז 2016)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/prices_Supervision2016.aspxהתייחסות לשאלות והערות על מתכונת הדיווח של פירות וירקות - הנחיות הדיווח של המפקח על המחירים לקמעונאים וסיטונאים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח, התשע"ז 2016)
דו"ח שנתי 2015 - תפוקה חקלאית ויצוא, מדדי מחירים, פערי תיווךhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/annual_report_2015_prices.aspxדו"ח שנתי 2015 - תפוקה חקלאית ויצוא, מדדי מחירים, פערי תיווך
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 1 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/matara_price_qtr1_2017.aspxהודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 1 2017
התייעצות עם הציבור שיפור הרגולציה וצמצום הבירוקרטיה במשרד החקלאותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/shipur_regulation.aspxהתייעצות עם הציבור שיפור הרגולציה וצמצום הבירוקרטיה במשרד החקלאות
כדאיות בניית מותג מקומי בירקות ופירות טריים, פרופ' אמיר היימןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/loca-brand-fresh-fruits-and-veg.aspxכדאיות בניית מותג מקומי בירקות ופירות טריים, פרופ' אמיר היימן
פרויקט התארגנות חקלאים - סיפורי הצלחהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/hitargenut_chaklaim.aspxפרויקט התארגנות חקלאים - סיפורי הצלחה
אסדרה של קשרי המסחר בשיווק פירות וירקות טריים - סמינר ENPARDhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/enpard_sep2016.aspxאסדרה של קשרי המסחר בשיווק פירות וירקות טריים - סמינר ENPARD
מיפוי השלכות ה Brexit - Britain Exit על שיווק תוצרת טרייהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/Britain-Exit.aspxמיפוי השלכות ה Brexit - Britain Exit על שיווק תוצרת טרייה
הודעת המפקח: תשואה ביצור חומרי גלם חלביים (אבקה מחלב כחוש וחמאה תעשייתית) ושירותי ויסות (ייבוש אבקה וחיבוץ חמאה)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/Hodaat_mefakech-tesuaa_homri_gelem_halavi.aspxהודעת המפקח: תשואה ביצור חומרי גלם חלביים (אבקה מחלב כחוש וחמאה תעשייתית) ושירותי ויסות (ייבוש אבקה וחיבוץ חמאה)
ענף שמן הזית – סקירת מגמות בייצור וסחר עולמיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/Olive-Oil-review---September-2016.aspxענף שמן הזית – סקירת מגמות בייצור וסחר עולמי
בחזית החקלאות - כתב עת למדיניות, כלכלה ושיווק - גיליון מס' 6http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/agrifront-6.aspxבחזית החקלאות - כתב עת למדיניות, כלכלה ושיווק - גיליון מס' 6
סמינר בנושא: ניצול יחסי כוחות לא שווים בשיווק פירות וירקות - האם נדרשת אסדרה של קשרי המסחר בין החקלאים לסיטונאים?http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/Seminar_Asdarat_Shivuk_perot_yerakot13092016.aspxסמינר בנושא: ניצול יחסי כוחות לא שווים בשיווק פירות וירקות - האם נדרשת אסדרה של קשרי המסחר בין החקלאים לסיטונאים?הסמינר יתקיים ביום שלישי, י' אלול התשע"ו 13/09/2016, בשעה 08:30 עד 13:30, אולם כהן, במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, בבית דגן. ההרשמה מראש.
​אסדרה של קשרי המסחר בין החקלאים לסיטונאים ולקמעונאים בשיווק פירות וירקות טריים - הזמנה לסמינרhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/enpard.aspx​אסדרה של קשרי המסחר בין החקלאים לסיטונאים ולקמעונאים בשיווק פירות וירקות טריים - הזמנה לסמינר
סיכום שימוע ועדת המחירים בנושא פיקוח על פערי התיווך במחירי פירות וירקותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/Sikum_Shimuaa_vaadat_mechirim_pikuach_yerakot.aspxסיכום שימוע ועדת המחירים בנושא פיקוח על פערי התיווך במחירי פירות וירקות
גידול קנאביס בישראל - חקלאות מתקדמתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/cannabis.aspxגידול קנאביס בישראל - חקלאות מתקדמת
השפעת מכסות פטורות ממכס על השוק ועל המחיר לצרכןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/Vaada_Bikoret_Hamedina11072016.aspxהשפעת מכסות פטורות ממכס על השוק ועל המחיר לצרכן
רימונים – שוקי הייצוא בעונות 2013/14 – 2015/16http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/pomegranate.aspxרימונים – שוקי הייצוא בעונות 2013/14 – 2015/16מצגת בנושא שוקי הייצוא של הרימונים - הציגה רוני הרשקוביץ במפגש יצואנים שהתקיים ביום שני, יב' תמוז התשע"ו, 18 ביולי 2016.
תמיכות בחקלאות באיחוד האירופי - לקחים לחקלאות בישראלhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/agrisupport.aspxתמיכות בחקלאות באיחוד האירופי - לקחים לחקלאות בישראל
המלצות ועדת המחירים בנושא פיקוח על פערי התיווך במחירי פירות וירקות - פנייה לקבלת הערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/hamlatzot_vaadat_mechirim_pearey_perot_veyerakot.aspxהמלצות ועדת המחירים בנושא פיקוח על פערי התיווך במחירי פירות וירקות - פנייה לקבלת הערות הציבור
מצגת שיווק פלפלים בעונת 2015/16 - נתונים ומגמות http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/pepers2015_16.aspxמצגת שיווק פלפלים בעונת 2015/16 - נתונים ומגמות
תמיכות בחקלאות - מצגת מיום עיון של ענף הצאן/ד"ר יעל קחלhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/tmichot_anaf_hatzon_2016.aspxתמיכות בחקלאות - מצגת מיום עיון של ענף הצאן/ד"ר יעל קחלמצגת על תמיכות בחקלאות בישראל ובעולם שהציגה ד"ר יעל קחל ביום עיון בענף הצאן שהתקיים ב- 15.5.16.
פרוטוקול ועדת הישום לעדכון מחיר מזערי של חלב בקר - רבעון 2 לשנת 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/protocol_mehir_2016.aspxפרוטוקול ועדת הישום לעדכון מחיר מזערי של חלב בקר - רבעון 2 לשנת 2016
סיכום סקר אובדן ירקות ופירות טרייםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/seker_yerakot_perot.aspxסיכום סקר אובדן ירקות ופירות טריים
תכנית לרפורמה במדיניות התמיכה בענף החקלאותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/reform.aspxתכנית לרפורמה במדיניות התמיכה בענף החקלאות