2016

"מהשדה ללקוח בע"מ"

סיפורה של חברת יצוא תבלינים טריים המאגדת שבעה מגדלים מרמת נגב, דרך הערבה עד צפון הבקעה.

תקציר:

בענף התבלינים ישנה שרשרת תהליכים במעבר התבלינים מהשדה ללקוח. שרשרת המעבר מהותית בשל עדינות המוצר. עד היום 50% מהשרשרת היה בידי החקלאים ו 50% בידי חברות השיווק. המשמעות הנה ש 50% מהדרך אינה ידועה למגדלים, אין היכרות, קשר ותקשורת עם השוק ועם הלקוחות ואין מידע מדויק על מחירי קצה. מצד שני, גם לקונים אין קשר עם המגדלים, מה שמונע אפשרות לפיתוח פתרונות/התאמות של המוצרים לשוק.

החל מרגע ההתאגדות ליצוא עצמאי, יזמו 7 מגדלים "מהשדה ללקוח" היכרות אישית עם הלקוחות ופיתחו את ערוצי ההגעה המתאימים להם. נוצר מצב של רווח ויתרון הן למגדלים והן ללקוחות.

בנוסף, התהליך יצר חדשנות במשקים המשפחתיים ומתפתח על-ידי יזמות של הבנים הממשיכים.

ישנה שליטה ובקרה על ההוצאות, השפעה על המחיר הסופי, השפעה על הרווחיות והרווחים, שקיפות ונאמנות גדולה של כל מגדל להתאגדות.

 

 

 

 

הנחיות הדיווח של המפקח על המחירים לקמעונאים וסיטונאים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח, התשע"ז 2016)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/prices_Supervision2016.aspxהנחיות הדיווח של המפקח על המחירים לקמעונאים וסיטונאים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח, התשע"ז 2016)
לקראת הפסח, ובכדי למנוע מצב של מחסור בירקות, משרד האוצר ומשרד החקלאות פתחו את מכסת יבוא הירקות, אולם בפועל יובאו לישראל כ-1,100 טון בלבד מתוך 60,000 טון מכסות שנפתחוhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/import_veg.aspxלקראת הפסח, ובכדי למנוע מצב של מחסור בירקות, משרד האוצר ומשרד החקלאות פתחו את מכסת יבוא הירקות, אולם בפועל יובאו לישראל כ-1,100 טון בלבד מתוך 60,000 טון מכסות שנפתחו
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון - 2 לשנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/subside_petem_beizim_qtr2_2017.aspxשעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון - 2 לשנת 2017