2016

"מהשדה ללקוח בע"מ"

סיפורה של חברת יצוא תבלינים טריים המאגדת שבעה מגדלים מרמת נגב, דרך הערבה עד צפון הבקעה.

תקציר:

בענף התבלינים ישנה שרשרת תהליכים במעבר התבלינים מהשדה ללקוח. שרשרת המעבר מהותית בשל עדינות המוצר. עד היום 50% מהשרשרת היה בידי החקלאים ו 50% בידי חברות השיווק. המשמעות הנה ש 50% מהדרך אינה ידועה למגדלים, אין היכרות, קשר ותקשורת עם השוק ועם הלקוחות ואין מידע מדויק על מחירי קצה. מצד שני, גם לקונים אין קשר עם המגדלים, מה שמונע אפשרות לפיתוח פתרונות/התאמות של המוצרים לשוק.

החל מרגע ההתאגדות ליצוא עצמאי, יזמו 7 מגדלים "מהשדה ללקוח" היכרות אישית עם הלקוחות ופיתחו את ערוצי ההגעה המתאימים להם. נוצר מצב של רווח ויתרון הן למגדלים והן ללקוחות.

בנוסף, התהליך יצר חדשנות במשקים המשפחתיים ומתפתח על-ידי יזמות של הבנים הממשיכים.

ישנה שליטה ובקרה על ההוצאות, השפעה על המחיר הסופי, השפעה על הרווחיות והרווחים, שקיפות ונאמנות גדולה של כל מגדל להתאגדות.

 

 

 

 

סיכום הדיון בוועדת מחירים מיום ה-06/03/2017: מחירי מוצרי חלב בפיקוחhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/vaadat_mechirim060317.aspxסיכום הדיון בוועדת מחירים מיום ה-06/03/2017: מחירי מוצרי חלב בפיקוח
התייחסות לשאלות והערות על מתכונת הדיווח של פירות וירקות - הנחיות הדיווח של המפקח על המחירים לקמעונאים וסיטונאים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח, התשע"ז 2016)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/prices_Supervision2016.aspxהתייחסות לשאלות והערות על מתכונת הדיווח של פירות וירקות - הנחיות הדיווח של המפקח על המחירים לקמעונאים וסיטונאים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח, התשע"ז 2016)
כחלק מהפחתת עלויות הבירוקרטיה ושיפור הרגולציה, משרד החקלאות מקדם רפורמות חדשות בתחום יבוא מוצרים מן החי והצומח http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/reform_muzarim_min_hachay.aspxכחלק מהפחתת עלויות הבירוקרטיה ושיפור הרגולציה, משרד החקלאות מקדם רפורמות חדשות בתחום יבוא מוצרים מן החי והצומח