2017

savethedate.png

​אבדן מזון הנו בעיה בעלת השלכות כלכליות, חברתיות וסביבתיות מרחיקות לכת ומהווה מרכיב מרכזי בבעיית יוקר המחייה. מנתונים שנאספו במשרד, עולה כי כמחצית מכמות הפירות והירקות מושלכים לפח בתהליכי הייצור, המיון, האחסון, השיווק והצריכה. מנתוני הביטוח הלאומי מהשנים האחרונות, עולה כי משפחה ישראלית ממוצעת משליכה לאשפה כ- 4,200 ₪ בשנה על מזון שלא נצרך. לנוכח הנתונים, וכמענה לדו"ח מבקר המדינה משנת 2015 משרד החקלאות יזם תכנית למניעת בזבוז מזון אשר מחד, תקדם טיפול הומניטרי בעודפי תוצרת חקלאית על ידי העברתם לנזקקים, ומאידך תפעל להעלאת מודעות הצרכנים לבעיית בזבוז המזון וכיצד ניתן להתמודד עמה על ידי אחסון מיטבי לשם הארכת חיי מדף.

 

על מנת לטפל בבעיית אובדן המזון גם בשלבי השיווק והצריכה ישתתף משרד החקלאות בארגון "האקתון" ביחד עם מרכז "מן" לביטחון תזונתי באוניברסיטת תל אביב ומעבדת החדשנות והקיימות של ארגון TNS. האירוע ינוהל על ידי StarTAU, מרכז היזמות של אוניברסיטת תל אביב, ויימשך יומיים. הצוותים המשתתפים, שיורכבו מבעלי עניין ממגוון רחב של תחומים כגון תכנות, הנדסה, יזמות, כלכלה, שיווק, עסקים, חקלאות ועוד, המשרד מזמין בעלי עניין להשתתף ולהיות חלק מצוות, אשר יפעל יחד לפיתוח ובניית רעיונות ופתרונות חדשניים להתמודדות עם מגוון אתגרים מוגדרים לאורך שרשרת אובדן המזון. במסגרת ההאקתון יתקיימו גם כנסים בנושא אובדן מזון שיגבירו את המודעות והחשיפה של הציבור הישראלי בכללותו, וקהילת החדשנות בפרט, לנושא חשוב זה.

לפרטים ולהרשמה (בחינם) להאקתון:  http://startau.activetrail.biz/foodhackathon (בכרום)

לוח זמנים להאקתון 

חוברת תוכן להאקתון

 

 

נוהל סימון תווית בשפה העברית במחסני היבואן למזון לחיות מחמד מיובא המכיל מוצרים מבעלי חייםhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_simun_tavit_yevu_4--2017.aspxנוהל סימון תווית בשפה העברית במחסני היבואן למזון לחיות מחמד מיובא המכיל מוצרים מבעלי חיים
לקראת יום העצמאות מספק משרד החקלאות נתונים, טיפים ועצות למנפנפיםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/independence_day_2017.aspxלקראת יום העצמאות מספק משרד החקלאות נתונים, טיפים ועצות למנפנפים
לטובת עידוד התוצרת המקומית משרדי החקלאות והכלכלה החליטו: מעכשיו תו "מיוצר בישראל" גם על פירות וירקות מקומייםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/blue_white_fruits.aspxלטובת עידוד התוצרת המקומית משרדי החקלאות והכלכלה החליטו: מעכשיו תו "מיוצר בישראל" גם על פירות וירקות מקומיים