2017

​​​​​​

 

 

הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 1 2018http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/matara_price_qtr1_2018.aspxהודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 1 2018
הצורך באסדרת ענף הדבורים בישראלhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/bee_industry.aspxהצורך באסדרת ענף הדבורים בישראל
אבוקדו מהזן האס ממשיך להמריאhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/Avocado.aspxאבוקדו מהזן האס ממשיך להמריא
עלייה ביבול תפוחי האדמה בצפון מערב אירופהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/taboah_adama.aspxעלייה ביבול תפוחי האדמה בצפון מערב אירופה
ענף החקלאות בישראל תמונת מצב כלכלית לשנת 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/agriculture_economic_situation2016.aspxענף החקלאות בישראל תמונת מצב כלכלית לשנת 2016
יום עיון בשיתוף מומחים מהאיחוד האירופי בנושא מדיניות לענף החלב באירופה ולקחים לישראלhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/youm_eyoun.aspxיום עיון בשיתוף מומחים מהאיחוד האירופי בנושא מדיניות לענף החלב באירופה ולקחים לישראל
מדד עלות ייצור גפן אוקטובר 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/Costs_Index_vine_october_2017.aspxמדד עלות ייצור גפן אוקטובר 2017
הזמנה לשימוש בתו "מיוצר בישראל" לתוצרת חקלאית טרייה מייצור מקומיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/tav_kachol_lavan.aspxהזמנה לשימוש בתו "מיוצר בישראל" לתוצרת חקלאית טרייה מייצור מקומי
דוח מחירים ומדדים בחקלאות חציון ראשון, ינואר-יוני 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/general_price_report.aspxדוח מחירים ומדדים בחקלאות חציון ראשון, ינואר-יוני 2017
הודעה על מחיר המטרה לרבעון 4 לשנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/matara_price_qtr4.aspxהודעה על מחיר המטרה לרבעון 4 לשנת 2017
בחינת רווחיות פירות וירקותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/marketing_ruits_and_vegetables_interval.aspxבחינת רווחיות פירות וירקות
שיווק תפוחי אדמה לייצוא ולשוק המקומי - תמונת מצבhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/potato_state.aspxשיווק תפוחי אדמה לייצוא ולשוק המקומי - תמונת מצב
סימון פירות וירקות טריים בתו "מיוצר בישראל" יוצא לדרךhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/Marking_fruits-and_vegetables.aspxסימון פירות וירקות טריים בתו "מיוצר בישראל" יוצא לדרך
מדד עלות ייצור גפן יולי 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/Costs_Index_vine_july_2017.aspxמדד עלות ייצור גפן יולי 2017
נוהל השתתפות המדינה במימון אירועי שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית לשנים 2017 עד 2019 – טיוטה להערות הציבור (הערות יתקבלו עד לתאריך 16/07/2017)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/markets.aspxנוהל השתתפות המדינה במימון אירועי שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית לשנים 2017 עד 2019 – טיוטה להערות הציבור (הערות יתקבלו עד לתאריך 16/07/2017)
הודעה על מחיר המטרה לרבעון 3 לשנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/matara_price_qtr3_2017.aspxהודעה על מחיר המטרה לרבעון 3 לשנת 2017
יום עיון בשיתוף מומחים מהאיחוד האירופי בנושא מדיניות וממשקים חקלאיים לקידום ייצור חקלאי בר קיימאhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/agriculture_conference.aspxיום עיון בשיתוף מומחים מהאיחוד האירופי בנושא מדיניות וממשקים חקלאיים לקידום ייצור חקלאי בר קיימא
ענף התמרים בישראל - סקירהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/dates_in_israel.aspxענף התמרים בישראל - סקירה
המבנה וצורות ההתארגנות של המשקים החקלאיים - העצמה של המשק המשפחתיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/haihtargenut_shel_meshakim_haklaeim.aspxהמבנה וצורות ההתארגנות של המשקים החקלאיים - העצמה של המשק המשפחתי המחקר בוחן דרכים לחיזוק המשק המשפחתי באמצעות התארגנות ומומן על ידי קרן המדען הראשי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, במסגרת צוות היגוי כלכלה, שיווק ופיתוח הכפר
מעקב אחר שוק בשר בקר בישראלhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/beef.aspxמעקב אחר שוק בשר בקר בישראל
הודעה על מחיר המטרה לרבעון 2 לשנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/matara_price_qtr2_2017.aspxהודעה על מחיר המטרה לרבעון 2 לשנת 2017
סיכום הדיון בוועדת מחירים מיום ה-06/03/2017: מחירי מוצרי חלב בפיקוחhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/vaadat_mechirim060317.aspxסיכום הדיון בוועדת מחירים מיום ה-06/03/2017: מחירי מוצרי חלב בפיקוח
האקתון צמצום אבדן ובזבוז המזון בישראל 22-23/03/2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/Hackathon.aspxהאקתון צמצום אבדן ובזבוז המזון בישראל 22-23/03/2017
מדד עלות ייצור גפן (ינואר 2017)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/Costs_Index_vine_jan_2017.aspxמדד עלות ייצור גפן (ינואר 2017)
סיכום הדיון בוועדת מחירים בנושא חמאות מיובאותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/Imported_butter.aspxסיכום הדיון בוועדת מחירים בנושא חמאות מיובאות