​​מצורף בזאת ספר תכניות העבודה הממשלתי לשנת 2018 כפי שהוצג על-ידי שר החקלאות ופיתוח הכפר בישיבת הממשלה (יום א' 25.2.2018)

חמישה מדדים עיקריים מובילים את עבודת המשרד. המדד המוביל הוא מדד זמינות העגבניות - שבועות בשנה שבהם ירדה כמות העגבניות ברשתות השיווק ביותר מ 15%- ביחס לממוצע תלת-שנתי (2015 - 2017) - המדד סוכם את מספר השבועות בהם הייתה ירידה קיצונית (15% ביחס לממוצע 3 שנים עוקבות) בכמות העגבניות ברשתות השיווק. 

בשנתיים האחרונות עושה המשרד מאמצים רבים על מנת למנוע מחסור בשוק, באמצעות יבוא אחראי בתקופות החגים בהם הביקוש עולה וכן כאשר ניכר מחוסר בשוק. 
חשוב לציין כי מעל ל-90% מהעגבניות הינן מתוצרת מקומית (כ-9% יבוא בלבד).


מדד זמינות העגבניות


 

 

פסק דין - אעטף פלאחhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chok_hityashvut/publications/Pages/psakdin_fallah.aspxפסק דין - אעטף פלאח
משרד החקלאות חושף את נתוני השימוש בתכשירי הדברה לשנת 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/-Pesticides_2016.aspxמשרד החקלאות חושף את נתוני השימוש בתכשירי הדברה לשנת 2016
משרד החקלאות יעניק "רשת ביטחון" ליבואני הביצים מאירופה בהיקף של כ- 2.5 מיליון ₪ http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/import_eggs_passover.aspxמשרד החקלאות יעניק "רשת ביטחון" ליבואני הביצים מאירופה בהיקף של כ- 2.5 מיליון ₪