כתבו: ​איתמר ברקו, ארז אוסמן החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה,  סיכום שנת 2017 

שוק בשר הבקר בישראל -  סיכום שנת 2017