​​

 

 

מיפוי מחירים ונקודת איזון במסחר בפירות וירקות טריים במזרח הרחוקhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/economic_shifting.aspxמיפוי מחירים ונקודת איזון במסחר בפירות וירקות טריים במזרח הרחוק
משרד החקלאות ופיתוח הכפר - תכנית עבודה לשנת 2018http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Annual_work_plan_2018.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר - תכנית עבודה לשנת 2018
שוק בשר הבקר בישראל - סיכום שנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/The_cattle_market.aspxשוק בשר הבקר בישראל - סיכום שנת 2017
מדד עלות ייצור גפן (פברואר 2018)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Costs_Index_vine_2018.aspxמדד עלות ייצור גפן (פברואר 2018)
טיוטת נוהל תמיכה לשיווק וצריכה תוצרת מקומית טרייה מאיכות שונה - להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/draft_Different_fruits.aspxטיוטת נוהל תמיכה לשיווק וצריכה תוצרת מקומית טרייה מאיכות שונה - להערות הציבור