​​

 

 

החלטת ועדת המחירים – עדכון בסיס מחירי הביציםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/vaada_bezim.aspxהחלטת ועדת המחירים – עדכון בסיס מחירי הביצים
שמן זית- סיכום שנת 2017 תמורות על פני הזמןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/olive_oil.aspxשמן זית- סיכום שנת 2017 תמורות על פני הזמן
הנחיות הדיווח של המפקח על המחירים לקמעונאים וסיטונאים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח, התשע"ז 2016) - דרישות דיווח על נתוני שנת 2017 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/hanchayot_2018.aspxהנחיות הדיווח של המפקח על המחירים לקמעונאים וסיטונאים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח, התשע"ז 2016) - דרישות דיווח על נתוני שנת 2017
מצגות מיום עיון בנושא מותג אזורי מנצחhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Geographical_indications_presentations.aspxמצגות מיום עיון בנושא מותג אזורי מנצח
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 2 לשנת 2018http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/matara_price_qtr4_2018.aspxהודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 2 לשנת 2018
משק החי בישראל תמורות ומגמות עתידיותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Livestock_isreal.aspxמשק החי בישראל תמורות ומגמות עתידיות
מגמות בשוקי היצוא לתפוחי אדמהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/potatoes_Export-.aspxמגמות בשוקי היצוא לתפוחי אדמה
מיפוי מחירים ונקודת איזון במסחר בפירות וירקות טריים במזרח הרחוקhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/economic_shifting.aspxמיפוי מחירים ונקודת איזון במסחר בפירות וירקות טריים במזרח הרחוק
משרד החקלאות ופיתוח הכפר - תכנית עבודה לשנת 2018http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Annual_work_plan_2018.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר - תכנית עבודה לשנת 2018
שוק בשר הבקר בישראל - סיכום שנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/The_cattle_market.aspxשוק בשר הבקר בישראל - סיכום שנת 2017
מדד עלות ייצור גפן (פברואר 2018)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Costs_Index_vine_2018.aspxמדד עלות ייצור גפן (פברואר 2018)
הזמנה ליום עיון בנושא ציונים גיאוגרפיים וכינויי מקור למוצרים חקלאיםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/hazmana.aspxהזמנה ליום עיון בנושא ציונים גיאוגרפיים וכינויי מקור למוצרים חקלאים
טיוטת נוהל תמיכה לשיווק וצריכה תוצרת מקומית טרייה מאיכות שונה - להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/draft_Different_fruits.aspxטיוטת נוהל תמיכה לשיווק וצריכה תוצרת מקומית טרייה מאיכות שונה - להערות הציבור
מצגות מסדנת מדיניות לענף החלב באירופה ולקחים לישראלhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Policies_for_the_Dairy_Sector-.aspxמצגות מסדנת מדיניות לענף החלב באירופה ולקחים לישראל
מצגות מסדנאות בנושא מדיניות וממשקים חקלאיים לקידום ייצור חקלאי בר קיימאhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/agriculture_interfaces.aspxמצגות מסדנאות בנושא מדיניות וממשקים חקלאיים לקידום ייצור חקלאי בר קיימא