​​​​

 

 

יבוא וייצוא בינלאומי של בעלי חיים לשחיטה (בקר, צאן וכבשים) https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/exp_imp_slaughter.aspxיבוא וייצוא בינלאומי של בעלי חיים לשחיטה (בקר, צאן וכבשים) ניתוח וכתיבה: דניאל האוסלר איתור וליקוט מידע: דיאנה קלמן, בדיקה: יעל קחל אוגוסט 2018
מיתוג אקולוגי של מוצרים חקלאייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Ecological_Branding.aspxמיתוג אקולוגי של מוצרים חקלאיים
סקירת ענף הביצים בישראל 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/eggs_2017.aspxסקירת ענף הביצים בישראל 2017
מדד עלויות גפןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/vine_index.aspxמדד עלויות גפן
ענף החקלאות בישראל תמונת מצב כלכלית לשנת 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Economics_in_agriculture_israel_2017.aspxענף החקלאות בישראל תמונת מצב כלכלית לשנת 2017
דגי אמנון - סיכום שנת 2017 תמורות על פני הזמןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/tilapia_2017.aspxדגי אמנון - סיכום שנת 2017 תמורות על פני הזמן
שוקי הגזר בישראל ובעולם - סקירה תקופתית מזווית ישראליתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Carrot_market_2018.aspxשוקי הגזר בישראל ובעולם - סקירה תקופתית מזווית ישראלית
החלטת ועדת המחירים – עדכון בסיס מחירי הביציםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/vaada_bezim.aspxהחלטת ועדת המחירים – עדכון בסיס מחירי הביצים
החלטת ועדת המחירים – עדכון שוטף מחיר החלבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/vaadat_mechirim_milk.aspxהחלטת ועדת המחירים – עדכון שוטף מחיר החלב
שמן זית- סיכום שנת 2017 תמורות על פני הזמןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/olive_oil.aspxשמן זית- סיכום שנת 2017 תמורות על פני הזמן
הנחיות הדיווח של המפקח על המחירים לקמעונאים וסיטונאים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח, התשע"ז 2016) - דרישות דיווח על נתוני שנת 2017 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/hanchayot_2018.aspxהנחיות הדיווח של המפקח על המחירים לקמעונאים וסיטונאים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח, התשע"ז 2016) - דרישות דיווח על נתוני שנת 2017
מצגות מיום עיון בנושא מותג אזורי מנצחhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Geographical_indications_presentations.aspxמצגות מיום עיון בנושא מותג אזורי מנצח
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 2 לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/matara_price_qtr4_2018.aspxהודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 2 לשנת 2018
משק החי בישראל תמורות ומגמות עתידיותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Livestock_isreal.aspxמשק החי בישראל תמורות ומגמות עתידיות
מגמות בשוקי היצוא לתפוחי אדמהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/potatoes_Export-.aspxמגמות בשוקי היצוא לתפוחי אדמה
מיפוי מחירים ונקודת איזון במסחר בפירות וירקות טריים במזרח הרחוקhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/economic_shifting.aspxמיפוי מחירים ונקודת איזון במסחר בפירות וירקות טריים במזרח הרחוק
משרד החקלאות ופיתוח הכפר - תכנית עבודה לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Annual_work_plan_2018.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר - תכנית עבודה לשנת 2018
שוק בשר הבקר בישראל - סיכום שנת 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/The_cattle_market.aspxשוק בשר הבקר בישראל - סיכום שנת 2017
מדד עלות ייצור גפן (פברואר 2018)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Costs_Index_vine_2018.aspxמדד עלות ייצור גפן (פברואר 2018)
הזמנה ליום עיון בנושא ציונים גיאוגרפיים וכינויי מקור למוצרים חקלאיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/hazmana.aspxהזמנה ליום עיון בנושא ציונים גיאוגרפיים וכינויי מקור למוצרים חקלאים
טיוטת נוהל תמיכה לשיווק וצריכה תוצרת מקומית טרייה מאיכות שונה - להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/draft_Different_fruits.aspxטיוטת נוהל תמיכה לשיווק וצריכה תוצרת מקומית טרייה מאיכות שונה - להערות הציבור
מצגות מסדנת מדיניות לענף החלב באירופה ולקחים לישראלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Policies_for_the_Dairy_Sector-.aspxמצגות מסדנת מדיניות לענף החלב באירופה ולקחים לישראל
מצגות מסדנאות בנושא מדיניות וממשקים חקלאיים לקידום ייצור חקלאי בר קיימאhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/agriculture_interfaces.aspxמצגות מסדנאות בנושא מדיניות וממשקים חקלאיים לקידום ייצור חקלאי בר קיימא
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 3 לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/matara_price_qtr3_2018.aspxהודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 3 לשנת 2018