רגולציה היא כלי מרכזי לקידום הכלכלה והחברה, קיומה של מערכת רגולטורית מפותחת הוא הבסיס למדינה מתקדמת, המגנה על אינטרסים ציבוריים, ומאפשרת את קיומו של שוק מודרני, יעיל וצומח. יחד עם זאת, יש לזכור כי עודף רגולציה עלול להכביד על המשק ולפגוע בפעילות הכלכלית ועשוי להשפיע על סוגיות חברתיות כמו רמות מחירים ושיעורי תעסוקה.


לכן רגולציה צריכה להיות מיושמת במינון הנכון אשר מאזנת בצורה מושכלת בין הגנה על האינטרס הציבורי שביסודה לבין שמירה על מרחב הפעילות החופשית של אזרחים  ועסקים. בעולם, רגולציה כזו נקראת "רגולציה חכמה" (smart regulation). רגולציה חכמה כוללת שיח עם הציבור, העדפת דרכי פעולה שמפחיתות את הנטל הרגולטורי, ולקיחה בחשבון של אינטרסים ציבוריים נוספים.

בהחלטת ממשלה מס' 2118, מתאריך 22.10.2014, שעניינה 'הפחתת הנטל הרגולטורי', קבעה ממשלת ישראל תכנית להפחתת הנטל הרגולטורי ולשיפור הרגולציה. התכנית להפחתת הנטל הרגולטורי כוללת שני מרכיבים מרכזיים.

המרכיב הראשון הוא טיוב הרגולציה הקיימת במסגרת של תכנית חומש, הכוללת את כל הרגולטורים במשרדי הממשלה.

המרכיב השני מטמיע תהליך של גיבוש רגולציה חדשה (RIA). המשמעות היא שכל רגולטור שמבקש לקבוע רגולציה חדשה צריך לקבל הליך שכולל ניתוח הצורך ברגולציה והשוואת חלופות. מטרת תהליך RIA היא לעזור לגבש רגולציה שתשיג את מטרתה עם מינימום עלות למשק.

תחום מדיניות רגולציה מוביל את ביצוע התכנית במשרד ואחראי על הובלת רפורמות ברגולציה.

 

​​פורום בעלי עניין ברגולציה
 
אנו מזמינים את בעלי העניין להירשם ולציין אילו נושאים מעניינים אתכם (יבוא בעלי חיים/ פקיד היערות/ חומרי הדברה וכו'), כך תוכלו להשפיע ברגולציות חדשות ועתידיות הקשורות לנושאי העניין שבחרתם.
​הנכם מוזמנים להירשם לפורום ולציין תחומי עניין. 

 

 

 

משרד החקלאות יתמוך בהתארגנות חקלאים ליצוא בהיקף של 10 מיליון ₪http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/10_million_-support_export.aspxמשרד החקלאות יתמוך בהתארגנות חקלאים ליצוא בהיקף של 10 מיליון ₪
יום פתוח בנושא דבורת הדבשhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/yom_patuach_dvorim_2018.aspxיום פתוח בנושא דבורת הדבש
מפקחי משרד החקלאות תפסו 3.5 טון בשר בקר משחיטה שחורה בישוב ג'לג'וליה במרכז הארץhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2018/Pages/smuggled_meat.aspxמפקחי משרד החקלאות תפסו 3.5 טון בשר בקר משחיטה שחורה בישוב ג'לג'וליה במרכז הארץ