מדיניות רגולציה

 רגולציה היא כלי מרכזי לקידום הכלכלה והחברה, קיומה של מערכת רגולטורית מפותחת הוא הבסיס למדינה מתקדמת, המגנה על אינטרסים ציבוריים, ומאפשרת את קיומו של שוק מודרני, יעיל וצומח. יחד עם זאת, יש לזכור כי עודף רגולציה עלול להכביד על המשק ולפגוע בפעילות הכלכלית ועשוי להשפיע על סוגיות חברתיות כמו רמות מחירים ושיעורי תעסוקה.


לכן רגולציה צריכה להיות מיושמת במינון הנכון אשר מאזנת בצורה מושכלת בין הגנה על האינטרס הציבורי שביסודה לבין שמירה על מרחב הפעילות החופשית של אזרחים  ועסקים. בעולם, רגולציה כזו נקראת "רגולציה חכמה" (smart regulation). רגולציה חכמה כוללת שיח עם הציבור, העדפת דרכי פעולה שמפחיתות את הנטל הרגולטורי, ולקיחה בחשבון של אינטרסים ציבוריים נוספים.

בהחלטת ממשלה מס' 2118, מתאריך 22.10.2014, שעניינה 'הפחתת הנטל הרגולטורי', קבעה ממשלת ישראל תכנית להפחתת הנטל הרגולטורי ולשיפור הרגולציה. התכנית להפחתת הנטל הרגולטורי כוללת שני מרכיבים מרכזיים.

המרכיב הראשון הוא טיוב הרגולציה הקיימת במסגרת של תכנית חומש, הכוללת את כל הרגולטורים במשרדי הממשלה.

המרכיב השני מטמיע תהליך של גיבוש רגולציה חדשה (RIA). המשמעות היא שכל רגולטור שמבקש לקבוע רגולציה חדשה צריך לקבל הליך שכולל ניתוח הצורך ברגולציה והשוואת חלופות. מטרת תהליך RIA היא לעזור לגבש רגולציה שתשיג את מטרתה עם מינימום עלות למשק.

פורום בעלי עניין ברגולציה
 
אנו מזמינים את בעלי העניין להירשם ולציין אילו נושאים מעניינים אתכם (יבוא בעלי חיים/ פקיד היערות/ חומרי הדברה וכו'), כך תוכלו להשפיע ברגולציות חדשות ועתידיות הקשורות לנושאי העניין שבחרתם.
​הנכם מוזמנים להירשם לפורום ולציין תחומי עניין. 

 

תחום מדיניות רגולציה מוביל את ביצוע התכנית במשרד ואחראי על הובלת רפורמות ברגולציה.

פרסומים

דוחות שנתיים

תחום מדיניות רגולציה במשרד החקלאות - דוח לשנת 2015 

 

התכנית להפחתת הנטל הרגולטורי

שנה​נושא​
2016​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​יבוא בעלי חיים ומוצרים מן החי
יבוא צמחים ומוצרים מן הצומח
יבוא ציוד חקלאי​​
חלוקת מכסות יבוא
יבוא מיני דגים חיים
תכנון ובנייה של מבנים לחקלאות
הקצאת עובדים זרים לחקלאות
הסדרת מקצוע הרפואה הווטרינרית
​ ​
​ ​ ​2015רישוי תכשירים כימיים לצמחים
רישוי תכשירים וטרינריים
 לשיווק פירות וירקות

  

RIA - גיבוש רגולציה חדשה

שנה ​נושא​
2016​הברחת ביצים