​​​

 

 

משרד החקלאות מפרסם פניה לציבור בנושא פערי כוח בשיווק פירות וירקות טריים - חלופות לאסדרהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/publications/Pages/Regulatory_Report.aspxמשרד החקלאות מפרסם פניה לציבור בנושא פערי כוח בשיווק פירות וירקות טריים - חלופות לאסדרה
משרד החקלאות ומשרד הבריאות מפרסמים להערות ציבור הצעה לשינוי הרגולציה בקביעת תוקף חיי מדף של בשר מצונןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/publications/Pages/shelf_life_regulation.aspxמשרד החקלאות ומשרד הבריאות מפרסמים להערות ציבור הצעה לשינוי הרגולציה בקביעת תוקף חיי מדף של בשר מצונן
משרד ראש הממשלה מפרסם את הצעדים להפחתת הנטל הרגולטורי לשנת 2016 - המשרד המצטיין: משרד החקלאותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/publications/Pages/regulation.aspxמשרד ראש הממשלה מפרסם את הצעדים להפחתת הנטל הרגולטורי לשנת 2016 - המשרד המצטיין: משרד החקלאות