​​​​​​

 

 

תכניות 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/regulation/Pages/2017.aspxתכניות 2017
תכניות 2015http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/regulation/Pages/2015.aspxתכניות 2015
תכניות 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/regulation/Pages/2016.aspxתכניות 2016