​​​​​​חודש​ שבוע
ינואר ​שבוע 1שבוע​ 2שבוע 3שבו​ע 4שבוע 5​​
פברואר​שבוע 6​שבו​ע 7שב​וע 8ש​בוע 9
מרץ​שבוע 10​שבוע 11​שבוע ​12ש​בוע 13
אפריל​שב​וע 14שבוע 1​5שבוע 16שבוע 17
מאי​שבו​ע 18שבו​ע 19שבוע 20שבוע 21​​
יוני​שב​וע 22
שבוע 24
יולי​
אוגוסט​
ספטמבר​
אוקטובר​
נובמבר​
דצמבר​

​ 

 

 

משרד החקלאות מזהיר מצריכת ביצי שליו הזהב יוסף אזולאיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/salmonela_slav.aspxמשרד החקלאות מזהיר מצריכת ביצי שליו הזהב יוסף אזולאי
משרד החקלאות פנה שוב לשר האוצר ולפקידי האוצר בדרישה לפצות באופן מידי את החקלאים ב-90 מיליון ₪ בגין קיצוץ המים http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Water_reduction.aspxמשרד החקלאות פנה שוב לשר האוצר ולפקידי האוצר בדרישה לפצות באופן מידי את החקלאים ב-90 מיליון ₪ בגין קיצוץ המים
עדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/Pages/mifkad_ovdim_zarim.aspxעדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019