​​​​חודש​ שבוע
ינואר ​שבוע 1שבוע​ 2שבוע 3שבו​ע 4שבוע 5​​
פברואר​שבוע 6​שבו​ע 7שב​וע 8ש​בוע 9
מרץ​שבוע 10​
אפריל​
מאי​
יוני​
יולי​
אוגוסט​
ספטמבר​
אוקטובר​
נובמבר​
דצמבר​

​ 

 

 

פסק דין - אעטף פלאחhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chok_hityashvut/publications/Pages/psakdin_fallah.aspxפסק דין - אעטף פלאח
משרד החקלאות חושף את נתוני השימוש בתכשירי הדברה לשנת 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/-Pesticides_2016.aspxמשרד החקלאות חושף את נתוני השימוש בתכשירי הדברה לשנת 2016
משרד החקלאות יעניק "רשת ביטחון" ליבואני הביצים מאירופה בהיקף של כ- 2.5 מיליון ₪ http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/import_eggs_passover.aspxמשרד החקלאות יעניק "רשת ביטחון" ליבואני הביצים מאירופה בהיקף של כ- 2.5 מיליון ₪