​לדו"חות האחרונים לח​​ץ כאן.
לפניכם תרשים אינטראקטיבי לנתוני הדו"ח השבועי האחרון:
(ניתן לצפייה בדפדפן כרום ובדפדפן אקספלורר מגרסה 10 ומעלה)


 

 

​​
מחיר סיטוני - מחירי מכירה שכיחים של סיטונאים בשווקים הסיטוניים צריפין וירושלים (לפי שקלול 90% צריפין ו-10% ירושלים), עבור תוצרת איכותית. המחיר הסיטוני בדו"ח מבוסס על הזן השכיח באותו השבוע. מקור הנתונים: סקירה יומית - החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

מחיר לצרכן - נתוני מכר שמקורם בקופות של מרבית רשתות השיווק. הנתונים מייצרים אומדני מכר ברמת דיוק גבוהה לכלל המכירה של פירות וירקות טריים ברשתות השיווק. כולל בנוסף כמויות קטנות הנמכרות בחנויות נוחות, מינימרקטים ומכולות. בגרף מוצגות שתי קטגוריות "דיסקאונט" ו"בעיר". מקור הנתונים: חברת סטורנקסט.

אומדן מחיר לחקלאי - מחיר שמבוסס על מחיר סיטוני בניכוי 20% (לפי אומדן הפער הסיטוני בשוק הסיטוני וברשתות
השיווק)

חנויות "דיסקאונט" - חנויות גדולות הנמצאות בעיקר מחוץ למרכזי הערים (כגון: שופרסל דיל, רמי לוי, מגה בול וכד').

חנויות "בעיר" - חנויות שכונתיות/בעיר הנותנות שירות ללקוחות קרוב לבית (כגון: מגה בעיר, שופרסל שלי, קואופ שופ וכד').

 


 

 

דו"חות שבועיים לשנת 2014http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/weekly_reports_Veg_fruits/Pages/2014.aspxדו"חות שבועיים לשנת 2014
דו"חות שבועיים לשנת 2015http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/weekly_reports_Veg_fruits/Pages/2015.aspxדו"חות שבועיים לשנת 2015
דו"חות שבועיים לשנת 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/weekly_reports_Veg_fruits/Pages/2016.aspxדו"חות שבועיים לשנת 2016מחירי ירקות ופירות נבחרים - דו"חות שבועיים: מחירים שבועיים של ירקות ופירות נבחרים והשינוי השבועי במחיר הסיטוני והמחיר לצרכן, בש"ח לק"ג ובאחוזים.
דו"חות שבועיים לשנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/weekly_reports_Veg_fruits/Pages/2017.aspxדו"חות שבועיים לשנת 2017
דו"חות שבועיים לשנת 2013http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/weekly_reports_Veg_fruits/Pages/dohot_2013.aspxדו"חות שבועיים לשנת 2013
תרשים מחירים שבועיים של פירות נבחריםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/weekly_reports_Veg_fruits/Pages/fruit_graphs.aspxתרשים מחירים שבועיים של פירות נבחרים

 

 

הנחיות הדיווח של המפקח על המחירים לקמעונאים וסיטונאים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח, התשע"ז 2016)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/prices_Supervision2016.aspxהנחיות הדיווח של המפקח על המחירים לקמעונאים וסיטונאים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח, התשע"ז 2016)
לקראת הפסח, ובכדי למנוע מצב של מחסור בירקות, משרד האוצר ומשרד החקלאות פתחו את מכסת יבוא הירקות, אולם בפועל יובאו לישראל כ-1,100 טון בלבד מתוך 60,000 טון מכסות שנפתחוhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/import_veg.aspxלקראת הפסח, ובכדי למנוע מצב של מחסור בירקות, משרד האוצר ומשרד החקלאות פתחו את מכסת יבוא הירקות, אולם בפועל יובאו לישראל כ-1,100 טון בלבד מתוך 60,000 טון מכסות שנפתחו
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון - 2 לשנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/subside_petem_beizim_qtr2_2017.aspxשעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון - 2 לשנת 2017