​לדו"חות האחרונים לח​​ץ כאן.
לפניכם תרשים אינטראקטיבי לנתוני הדו"ח השבועי האחרון:
(ניתן לצפייה בדפדפן כרום ובדפדפן אקספלורר מגרסה 10 ומעלה)


 

 

​​
מחיר סיטוני - מחירי מכירה שכיחים של סיטונאים בשווקים הסיטוניים צריפין וירושלים (לפי שקלול 90% צריפין ו-10% ירושלים), עבור תוצרת איכותית. המחיר הסיטוני בדו"ח מבוסס על הזן השכיח באותו השבוע. מקור הנתונים: סקירה יומית - החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

מחיר לצרכן - נתוני מכר שמקורם בקופות של מרבית רשתות השיווק. הנתונים מייצרים אומדני מכר ברמת דיוק גבוהה לכלל המכירה של פירות וירקות טריים ברשתות השיווק. כולל בנוסף כמויות קטנות הנמכרות בחנויות נוחות, מינימרקטים ומכולות. בגרף מוצגות שתי קטגוריות "דיסקאונט" ו"בעיר". מקור הנתונים: חברת סטורנקסט.

אומדן מחיר לחקלאי - מחיר שמבוסס על מחיר סיטוני בניכוי 20% (לפי אומדן הפער הסיטוני בשוק הסיטוני וברשתות
השיווק)

חנויות "דיסקאונט" - חנויות גדולות הנמצאות בעיקר מחוץ למרכזי הערים (כגון: שופרסל דיל, רמי לוי, מגה בול וכד').

חנויות "בעיר" - חנויות שכונתיות/בעיר הנותנות שירות ללקוחות קרוב לבית (כגון: מגה בעיר, שופרסל שלי, קואופ שופ וכד').

 


 

 

דו"חות שבועיים לשנת 2014http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/weekly_reports_Veg_fruits/Pages/2014.aspxדו"חות שבועיים לשנת 2014
דו"חות שבועיים לשנת 2015http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/weekly_reports_Veg_fruits/Pages/2015.aspxדו"חות שבועיים לשנת 2015
דו"חות שבועיים לשנת 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/weekly_reports_Veg_fruits/Pages/2016.aspxדו"חות שבועיים לשנת 2016מחירי ירקות ופירות נבחרים - דו"חות שבועיים: מחירים שבועיים של ירקות ופירות נבחרים והשינוי השבועי במחיר הסיטוני והמחיר לצרכן, בש"ח לק"ג ובאחוזים.
דו"חות שבועיים לשנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/weekly_reports_Veg_fruits/Pages/2017.aspxדו"חות שבועיים לשנת 2017
דו"חות שבועיים לשנת 2013http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/weekly_reports_Veg_fruits/Pages/dohot_2013.aspxדו"חות שבועיים לשנת 2013
תרשים מחירים שבועיים של פירות נבחריםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/weekly_reports_Veg_fruits/Pages/fruit_graphs.aspxתרשים מחירים שבועיים של פירות נבחרים

 

 

סיכום הדיון בוועדת מחירים מיום ה-06/03/2017: מחירי מוצרי חלב בפיקוחhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/vaadat_mechirim060317.aspxסיכום הדיון בוועדת מחירים מיום ה-06/03/2017: מחירי מוצרי חלב בפיקוח
התייחסות לשאלות והערות על מתכונת הדיווח של פירות וירקות - הנחיות הדיווח של המפקח על המחירים לקמעונאים וסיטונאים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח, התשע"ז 2016)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/prices_Supervision2016.aspxהתייחסות לשאלות והערות על מתכונת הדיווח של פירות וירקות - הנחיות הדיווח של המפקח על המחירים לקמעונאים וסיטונאים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח, התשע"ז 2016)
כחלק מהפחתת עלויות הבירוקרטיה ושיפור הרגולציה, משרד החקלאות מקדם רפורמות חדשות בתחום יבוא מוצרים מן החי והצומח http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/reform_muzarim_min_hachay.aspxכחלק מהפחתת עלויות הבירוקרטיה ושיפור הרגולציה, משרד החקלאות מקדם רפורמות חדשות בתחום יבוא מוצרים מן החי והצומח