​​לדו"חות האחרונים לח​​ץ כאן​.

לפניכם תרשים אינטראקטיבי לנתוני הדו"ח השבועי האחרון (שבוע 32):


 

 

במחצית הראשונה לשנת 2017: באחד מכל שלושה בתי עסק מבוקרים התגלתה הפקעת מחיר של מוצרים בפיקוח – פי 2 מהתקופה המקבילה אשתקדhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Violation_of_price_control.aspxבמחצית הראשונה לשנת 2017: באחד מכל שלושה בתי עסק מבוקרים התגלתה הפקעת מחיר של מוצרים בפיקוח – פי 2 מהתקופה המקבילה אשתקד
משרד החקלאות נערך לקראת תקופת חגי תשריhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/hagi_tishre.aspxמשרד החקלאות נערך לקראת תקופת חגי תשרי
לקראת חגי תשרי, משרד החקלאות אישר יבוא ביצים בפטור ממכס, על מנת למנוע מצב של מחסור בביציםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/taxt_free_eggs.aspxלקראת חגי תשרי, משרד החקלאות אישר יבוא ביצים בפטור ממכס, על מנת למנוע מצב של מחסור בביצים