השכלה

 

  • בתחום החינוך משקיעה הממשלה כ – 50 מליון ₪ נוספים במשך כחמש שנים.
  • בישובים הבדואים המוכרים מוקמים מוסדות ציבור הכוללים גני ילדים, בתי ספר, מתנ"סים ומרכזי צעירים חדשים. במסגרת הפעילות מופעלים חוגי העשרה מגוונים ומוקמים מרכזי ספורט . מרכזים אלה יונגשו לכלל האוכלוסייה.
  • בשנים 2013 – 2014 החלה מיושמת תכנית לצמצום נשירה מבתי הספר ולהגדלת מספר התלמידים המתמידים בלימודיהם עד לסיום תיכון. כמו כן, מושקעים תקציבים משמעותיים בתגבור לימודים על מנת להעלות את שיעור הזכאים לתעודת בגרות איכותית. תכנית זו מיושמת תוך הכוונת התלמידים למקצועות ולתחומי לימוד בעלי פוטנציאל תעסוקה גבוה יותר.
  • משרד החינוך והחקלאות משקיעים בהרחבת תשתיות, מעבדות ומסלולים טכנולוגיים איכותיים, הוספת מגמות עתירות ידע וכיתות י"ג-י"ד במסלולי תעשייה וטכנולוגיה.
  • בשנת 2013 החלו לפעול מספר תכניות לטיפוח מצטיינים ולעידוד מצוינות לימודית במסגרת מרכזי מחוננים יחודיים.
  • נפתחו מספר מסלולים להשכלת מבוגרים בכלל היישובים הבדואים.
  • המדינה נערכת להקמת מכללה אקדמית עבור המגזר הבדואי באזור תעשייה עידן הנגב.