תעסוקה
החלטת הממשלה מס' 3708 בדבר תכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב מיום 11.9.11, קובעת דרכים שונות לעידוד ולשילוב החברה הבדואית בשוק העבודה בהיקף תקציבי של כ-360 מלש"ח. בין הכלים מצויים:
הקמת מרכזי ריאן, מרכזי הכוון תעסוקתי המותאמים לחברה הבדואית ומנוהלים על ידי בני ובנות החברה הבדואית, בכל הרשויות המקומיות הבדואיות.

פיתוח אזורי תעשייה וביניהם פיתוח "עידן הנגב" אזור תעסוקה המשותף לרהט, בני שמעון ולהבים; הרחבת אזור התעסוקה בשגב שלום; הרחבת אזור התעסוקה בערערה בנגב; פיתוח שני אזורי תעסוקה במ"א נווה מדבר.
מתן תמריצים כלכליים למעסיקים להעסקת עובדים ועובדות מהחברה הבדואית בדרך של השתתפות המדינה בשכרם. יצוין, כי לאחרונה הורחבו תחומי העיסוק בהם ניתן לקבל תמריץ זה.

תכנית אשבל, להכשרת הנדסאים מקרב החברה הבדואית וכן השקעה נוספת בתחום ההכשרות המקצועיות.
הקמת מעונות יום.

החלטת הממשלה 546 מיום 14.7.13 קובעת תקציב ממשלתי בהיקף 40 מלש"ח להקמת אזור התעסוקה המשותף בצומת שוקת, בו תהיינה שותפות חורה, לקיה, מיתר ובני שמעון. הקמת אזור התעסוקה יביא ליצירת מקומות עבודה לתושבי הישובים הסמוכים וכן הקמת מיזמים ומתן שירותים שונים.

מטה היישום פועל עם ארגונים שונים מהחברה האזרחית ליצירת פרויקטים אשר יביאו לשילוב טוב יותר של צעירים וצעירות מהחברה הבדואית בשוק העבודה ובכלכלה הישראלית

תכנית צלה صِلَة בשיתוף עם עמותת תפוח- התכנית כוללת הכשרות טכנולוגיות לפיתוח מיומנויות טכנולוגיות וכישורי חיים לקהלי יעד שונים בחברה הבדואית.

הקמת מעבדות YTEK בישובים הבדואים בשיתוף עם הטכניון.