ביטחון אישיעל מנת לשפר את תנאי החיים ביישובים הבדואים ובמרחב בכללותו, קיימת חשיבות רבה לחיזוק הביטחון האישי של התושבים ושלטון החוק ביישובים, בשילוב האוכלוסייה.

במסגרת הפעילות יופעלו תכניות לצמצום תופעות שליליות כגון אלימות, פשע, סמים ועבירות התנועה.

למטרה זו נערכת משטרת ישראל להקמת תחנת משטרה בכל אחד מיישובי הקבע הבדואים בהשקעה של למעלה מ – 200 מליון ₪.

תכנית 'עיר ללא אלימות' מופעלת בכלל היישובים הבדואים משנת 2012 בהצלחה רבה. בשנת 2014 תורחב פעילותה ליישובי המועצות האזוריות נווה מדבר ואל קאסום.