חברה ורווחה

במסגרת התכנית הועברו תקציבים ייעודיים לטובת חיזוק שירותי הרווחה, החינוך הבריאות וכן שירותים חברתיים נוספים.

כחלק משירותי רווחה החל לפעול "אוהל חם" עבור צעירים שהוקם בישוב שגב שלום והשנה יחל לפעול מעון "אורחות מדבר" עבור נוער מנותק.

מעבר לתכניות החברתיות המיוחדות שיופעלו על ידי מחלקות הרווחה יחלו לפעול השנה שירותי רווחה ניידים במועצות האיזוריות הבדואיות.

בתחום שירותי הבריאות יחלו לפעול מבנים לטיפות חלב וכן מופעלות תכניות מגוונות בתחום בריאות הציבור.