פרסומים

​​

 

 

פנייה לקבלת מידע (RFI) - מניעת תאונות והגברת הבטיחות בקרב ילדים בחברה הבדואית בנגבhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/Hatzaot_sapakim_beticut_yeladim_2016.aspxפנייה לקבלת מידע (RFI) - מניעת תאונות והגברת הבטיחות בקרב ילדים בחברה הבדואית בנגב
קול קורא לקורס מתכננים במגזר הכפרי - מחזור שמיני - 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/Kurs_Metachnenim_migzar_kafri2017_kol-kore.aspxקול קורא לקורס מתכננים במגזר הכפרי - מחזור שמיני - 2017
החלטת ממשלה 2397 - התכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2021-2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/decision_2397.aspxהחלטת ממשלה 2397 - התכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2021-2017
החלטת ממשלה 3708 - התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגבhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/decision_3708.aspxהחלטת ממשלה 3708 - התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב
עמדת מטה היישום באשר למענקי האיזון לרשויות הקיימותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/emda_maanakey_izun.aspxעמדת מטה היישום באשר למענקי האיזון לרשויות הקיימותעמדת מטה היישום באשר למענקי האיזון לרשויות הקיימות
החלטת ממשלה 3708 - תכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסיה הבדואיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/gov_decision_3708.aspxהחלטת ממשלה 3708 - תכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסיה הבדואיתהחלטת ממשלה 3708 - תכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסיה הבדואית
החלטת ממשלה 3707 - הסדרת התיישבות הבדואים בנגבhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/hachlata_3707.aspxהחלטת ממשלה 3707 - הסדרת התיישבות הבדואים בנגבהחלטת ממשלה 3707
הצעת חוק הסדרת התיישבות בדואים בנגב התשע"ג 2013http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/hatzaat_chok_hasdara.aspxהצעת חוק הסדרת התיישבות בדואים בנגב התשע"ג 2013הצעת חוק הסדרת התיישבות בדואים בנגב התשע"ג 2013
פרוטוקול ישיבה מספר 70 של הממשלה ה33 מיום 23.07.2014http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/protocol_yeshiva_70_23.07.14.aspxפרוטוקול ישיבה מספר 70 של הממשלה ה33 מיום 23.07.2014פרוטוקול ישיבה מספר 70 של הממשלה ה33 מיום 23.07.2014
תכנית עבודה 2015 - פיתוח והתיישבות הבדואים בנגבhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/tochnit_avoda_2015.aspxתכנית עבודה 2015 - פיתוח והתיישבות הבדואים בנגבתכנית עבודה 2015 - פיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
טיוטת עיקרי מדיניות - רקע וקווי פעולה בהעדר חקיקהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/tyotat_mediniut.aspxטיוטת עיקרי מדיניות - רקע וקווי פעולה בהעדר חקיקהטיוטת עיקרי מדיניות