רשות לתכנון

 

 

 

​​​​​​​הרשות לתכנון (או בשמותיה הקודמים "המרכז המשותף לתכנון ולפיתוח חקלאי והתיישבותי", "המרכז לתכנון", "מנהל התכנון") ה​ייתה פעילה במשרד החקלאות עוד משנות ה- 60. הרשות לתכנון איננה רשות סטטוטורית, אך קיימים כמה תפקידים שניתנו לה במסגרת החלטות מנהל מקרקעי ישראל, והם בעיקר לעניין פעילות ועדת פרוגרמות ועדת הקרקעות העליונה. 
בשנת 2006 נקבעו תפקידיה של הרשות לתכנון: "הרשות עוסקת בתכנון החקלאות לטווח הבינוני והארוך. מתוך כך היא ממליצה על הקצאה של גורמי ייצור חקלאיים: קרקע, מים ועבודה, זאת בתיאום עם משרדי ממשלה שונים. כמו כן עוסקת הרשות בתכנון פרוגרמות להתיישבות המתוכננת ופרויקטים חקלאיים במסגרת ההתיישבות הלא מתוכננת, מסייעת לקידום פיתוח הכפר בהיבטי תכנון ובנייה ובתחום פיתוח הכפר, התיירות הכפרית, חונכות עסקית, הרחבה קהילתית של מושבים וקיבוצים ושינויים ארגוניים בישובים המתוכננים...".

רשות לתכנון

 

 

 

 

נוהל להערות הציבור לפעילויות בתחום חברה וקליטה לשנים 2018 - 2019 חטיבה להתיישבות;רשות לתכנוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/Noal_Klita.aspxנוהל להערות הציבור לפעילויות בתחום חברה וקליטה לשנים 2018 - 2019 31/10/2018 22:00:00{69dcff98-6a92-4693-b429-6bb7381e36d4}5dfaf9ce-9ce0-412e-82c4-a1a1d00ef39315
טבלת עררים עותק לפרסום – מבחני תמיכה 2018רשות לתכנוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/tavlat_ararim_2018.aspxטבלת עררים עותק לפרסום – מבחני תמיכה 201831/10/2018 22:00:00{713e1d11-ee25-4d19-b947-af22791cf994}4ee79e08-31fb-4f8a-b894-576c6ae207c767
מבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים למוסדות ציבור - טיוטה להערות הציבוררשות לתכנוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/tmicha_garhinim.aspxמבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים למוסדות ציבור - טיוטה להערות הציבור16/10/2018 21:00:00{713e1d11-ee25-4d19-b947-af22791cf994}4ee79e08-31fb-4f8a-b894-576c6ae207c765
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 16.01.2018אגף ההתיישבות (גרעינים);רשות לתכנוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/vaadat_tmicha_16_1.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 16.01.201806/02/2018 22:00:00{713e1d11-ee25-4d19-b947-af22791cf994}4ee79e08-31fb-4f8a-b894-576c6ae207c753

 

 

פרום אריכא רותיפרום אריכא רותי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461790פרום אריכא רותימנהלת הרשות לתכנוןבית דגן03-948557203-9485811Ruthif@moag.gov.il
גבאי כוכבהגבאי כוכבה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461485גבאי כוכבהרכזת לשכה בכירהבית דגן03-948557203-9485811cohig@moag.gov.il
קוטלר דנה ימהרןקוטלר דנה ימהרן{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466922קוטלר ימהרן דנהרכזת לשכה בכירה03-9485949DanaKo@moag.gov.il
לוי חייםלוי חיים{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466920לוי חייםמנהל תחום בינוי ופיתוחHaimLe@moag.gov.il

 

 

פרסום מבחני תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/Tmicha_Mosdot_Tzibur_2019.aspxפרסום מבחני תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 201908/12/2018 22:00:00
טיוטת נוהל תמיכה להערות הציבור - הקמת משטחים ללולי הטלהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2018/Pages/Noal_Tmicha_Lulim.aspxטיוטת נוהל תמיכה להערות הציבור - הקמת משטחים ללולי הטלה14/11/2018 22:00:00
תמיכה בתלמידים מהחברה הבדואית בנגב הלומדים בקורס למורי דרך 2018 - 2019- הארכת הבקשות עד לתאריך 30.6.2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/Tour_Guides_2018_19.aspxתמיכה בתלמידים מהחברה הבדואית בנגב הלומדים בקורס למורי דרך 2018 - 2019- הארכת הבקשות עד לתאריך 30.6.201910/10/2018 21:00:00
נוהל להערות הציבור לתמיכה בנושא יזמות עסקית לשנת 2017/18 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/Tmicah_Yazamut_Iskit.aspxנוהל להערות הציבור לתמיכה בנושא יזמות עסקית לשנת 2017/18 27/06/2018 21:00:00

 

 

 

 

 

 

 

 

נוהל מתן חוות דעת משרד החקלאות ופיתוח הכפר להיתרי בנייה עבור מבנים חקלאיים ומבנים לשימושים נלווים לפעילות חקלאיתhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_heter_mivne.aspxנוהל מתן חוות דעת משרד החקלאות ופיתוח הכפר להיתרי בנייה עבור מבנים חקלאיים ומבנים לשימושים נלווים לפעילות חקלאית
נוהל הצגת מפרט להגשת פרוגרמות אזוריות, יישוביות ומיזמים חקלאייםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/p_agrirt002.aspxנוהל הצגת מפרט להגשת פרוגרמות אזוריות, יישוביות ומיזמים חקלאיים