ההתיישבות בפריפריה מילאה תפקיד חשוב בעיצוב גבולות המדינה.
חיזוק יישובי הספר ויישובי הפריפריה משמעותם חיזוק הגבולות, חיזוק הביטחון וחיזוק החוסן הלאומי של מדינת ישראל כולה. 
במשך שנים ארוכות החיים ביישובי הספר במדינת ישראל כללו התמודדות בלתי פוסקת עם מצב ביטחוני רעוע, ירי טילים, חדירות מחבלים והסבת נזקים לרכוש ולנפש. יתר על כן, הריחוק ממרכזי תעשייה ומסחר היווה גורם מעכב בקליטת תושבים ובהתרחבות השירותים הניתנים ביישובים. חרף הקשיים היומיומיים, עמדו יישובי הגבול ויישובי הפריפריה, שפעמים רבות חלקו התמודדויות דומות, בעוז ובגבורה מול האתגרים שניצבו בפניהם.  אל הדגל של חיזוק יישובים אלה נקראה החטיבה להתיישבות, בהיותה בעלת מאגר כוחות מיוחד, עמוס ידע, ניסיון, יכולות מוכחות ובכן תחושת שליחות איתנה. 
יעדי החטיבה, על פיהם היא פעלה בשנים האחרונות בקרב ההתיישבות הכפרית, הם הקמת יישובים באזורי הפריפריה, חיזוקם והבאתם לידי יכולת קיום עצמית מבחינה דמוגרפית, כלכלית וחברתית, הן ברמת היישוב הבודד והן ברמת מערך היישובים האזורי. זאת תוך שילוב וחיזוק הקשר בין היישובים הכפריים ליישובים העירוניים במרכז הפריפריה הנותנים שירותים לאזור כולו.​


​​החטיבה להתיישבות - מדיניות, מטרות ויעדים לשנת 2017 - 2018 - מסמך נגיש | מסמך סרוק וחתום 


 

 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות במכסה 7026 - ממדינות WTO http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/michsot_pesah_2018.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות במכסה 7026 - ממדינות WTO
משרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתי מאכל לתעשייה בפרט המכס 2005701000/9 - מכסה 2073 - WTO http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/nohal_2018/Pages/zeytey_maachal_latasiya.aspxמשרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתי מאכל לתעשייה בפרט המכס 2005701000/9 - מכסה 2073 - WTO
כחלק מהפחתת עלויות הבירוקרטיה ושיפור הרגולציה, משרד החקלאות מקדם רפורמות חדשות שיחסכו לחקלאים כ-12 מיליון ₪ מדי שנה ותגדלנה את הפריון של ענף החקלאות http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/improving_regulation.aspxכחלק מהפחתת עלויות הבירוקרטיה ושיפור הרגולציה, משרד החקלאות מקדם רפורמות חדשות שיחסכו לחקלאים כ-12 מיליון ₪ מדי שנה ותגדלנה את הפריון של ענף החקלאות