​בהתאם למדיניות השר ולתכנית העבודה המאושרת של החטיבה להתיישבות נערכת החטיבה להתיישבות לפרסם נוהל תמיכה ליזמות עסקית בישובים לשנת 2017-2018.

להלן מובאת טיוטת נוהל תמיכה ליזמות עסקית ביישובים לשנת 2017-2018 להערות הציבור.
את ההערות יש לשלוח לד"ר רותי פרום אריכא בכתובת דוא"ל : hityashvut@moag.gov.il ​ עד לתאריך 12.7.18 בשעה 12:00

 

 

תכנית כנס העשור לאגף יער ואילנות 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/publicationֹֹ2018/Pages/kenes_ahasor.aspxתכנית כנס העשור לאגף יער ואילנות 2018
רשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 2018https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2018/Pages/tarkivim_veterinarim_2018.aspxרשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 2018
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/olives.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייה