​​

 

 

הודעה בדבר מתן תמיכות בפעולות פיתוח התיישבות לשנים 2017 - 2018, תמיכה בנושא: טיפול נקודתי http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/tipul_nekudati.aspxהודעה בדבר מתן תמיכות בפעולות פיתוח התיישבות לשנים 2017 - 2018, תמיכה בנושא: טיפול נקודתי
החטיבה להתיישבות – תכנית העבודה המאושרת לשנת 2017 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/tochnit_2017.aspxהחטיבה להתיישבות – תכנית העבודה המאושרת לשנת 2017
החטיבה להתיישבות – טיוטת תכנית העבודה לשנת 2017 להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/tochnit_avoda_2017_draft.aspxהחטיבה להתיישבות – טיוטת תכנית העבודה לשנת 2017 להערות הציבור