​​בהתאם למדיניות השר ולתכנית העבודה המוצעת של החטיבה להתיישבות לשנת 2017, ובכפוף לאישורה – נערכת החטיבה להתיישבות ליישום התכנית באמצעות נהלי תמיכה לנושאים הכלולים בתכנית העבודה.​

להלן מובאת טיוטת נוהל תמיכה בנושאי חברה וקליטה​ לשנת 2017 להערות הציבור.

את ההערות יש לשלוח לד"ר רותי פרום אריכא בכתובת דוא"ל : hityashvut@moag.gov.il  עד לתאריך 19.9.2017 בשעה 13:00.

 נוהל להערות הציבור - תמיכה בנושאי חברה וקליטה לשנת 2017

ריכוז התייחסות להערות ציבור – חברה וקליטה​​

 

 

משרד החקלאות מחפש דרכים להורדת מחיר האננסhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/ananas_price.aspxמשרד החקלאות מחפש דרכים להורדת מחיר האננס
עדכון סטטוס רישום לתו "מיוצר בישראל" לתוצרת חקלאית טרייה מייצור מקומיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/blue_white/Pages/update_b_w.aspxעדכון סטטוס רישום לתו "מיוצר בישראל" לתוצרת חקלאית טרייה מייצור מקומי
בט"ו בשבט אוכלים פירות טריים ישראלים http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/fresh_fruit.aspxבט"ו בשבט אוכלים פירות טריים ישראלים