להלן קריטריונים והנחיות לבחינת התקשרויות בהיבט של חוק ההתיישבות בענף מפטמות לבקר.
קריטריונים אלה יהוו כלי עזר בידי הממונה, על מנת להחליט במקרים פרטניים (אם בצורה של בקשה לקבלת היתר ואם כדו"ח אירוע במסגרת פעולות אכיפה) האם המחזיק בקרקע המפעיל מפטמה, מחויב בקבלת היתר.  


 

 

משרד החקלאות ומועצת הצמחים: בט"ו בשבט אוכלים פירות טריים ישראלים http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/fresh_fruit.aspxמשרד החקלאות ומועצת הצמחים: בט"ו בשבט אוכלים פירות טריים ישראלים
בשנה האחרונה נרשמה ירידה של כ-17% בכמות משלוחי בעלי החיים לישראל http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Animal_shipments.aspxבשנה האחרונה נרשמה ירידה של כ-17% בכמות משלוחי בעלי החיים לישראל
משרד החקלאות פרסם נוהל התמיכה בחקלאים לשנים 2018 - 2021http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/shmita_support_2018.aspxמשרד החקלאות פרסם נוהל התמיכה בחקלאים לשנים 2018 - 2021