להלן קריטריונים והנחיות לבחינת התקשרויות בהיבט של חוק ההתיישבות בענף מפטמות לבקר.
קריטריונים אלה יהוו כלי עזר בידי הממונה, על מנת להחליט במקרים פרטניים (אם בצורה של בקשה לקבלת היתר ואם כדו"ח אירוע במסגרת פעולות אכיפה) האם המחזיק בקרקע המפעיל מפטמה, מחויב בקבלת היתר.  


 

 

בעלים של גמל שבר את שתי רגליו במזיד, כדי למנוע את פינויו משטח אשhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Broken_legs_camel.aspxבעלים של גמל שבר את שתי רגליו במזיד, כדי למנוע את פינויו משטח אש
משרד החקלאות ממשיך לחזק את הדור הצעיר של החקלאות http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/new_generation.aspxמשרד החקלאות ממשיך לחזק את הדור הצעיר של החקלאות
רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיותhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2018/Pages/oskim_2018.aspxרשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות