​​

 

 

פסק דין עוזריhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chok_hityashvut/publications/Pages/psakdin_hafkaa.aspxפסק דין עוזרי
פסק דין מבואות ירושליםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chok_hityashvut/publications/Pages/hok_mvoaot_yoroshalim.aspxפסק דין מבואות ירושלים
פסק דין תלמי מנשהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chok_hityashvut/publications/Pages/judgment__menashe.aspxפסק דין תלמי מנשה
פסק דין אלון הגלילhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chok_hityashvut/publications/Pages/judgment_alon.aspxפסק דין אלון הגליל
בחינת התקשרויות בענף המפטמות קריטריונים והנחיותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chok_hityashvut/publications/Pages/anaf_mafchemot.aspxבחינת התקשרויות בענף המפטמות קריטריונים והנחיות