פרסומים

​​

 

 

פסק דין מבואות ירושליםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chok_hityashvut/publications/Pages/hok_mvoaot_yoroshalim.aspxפסק דין מבואות ירושלים
פסק דין תלמי מנשהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chok_hityashvut/publications/Pages/judgment__menashe.aspxפסק דין תלמי מנשה
פסק דין אלון הגלילhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chok_hityashvut/publications/Pages/judgment_alon.aspxפסק דין אלון הגליל