טפסים

​​

 

 

נספח ה - ספק חדשhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/Forms/Pages/sapak_hadash.aspxנספח ה - ספק חדש
דוח ביצוע לפרויקט – ביצוע פעולות 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/Forms/Pages/doch_bizua_project.aspxדוח ביצוע לפרויקט – ביצוע פעולות 2016
דוח ביצוע מסכם לגרעין – ביצוע פעולות 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/Forms/Pages/doc_mesakem_garin.aspxדוח ביצוע מסכם לגרעין – ביצוע פעולות 2016
מצבת חברי ועובדי הגרעיןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/Forms/Pages/mazevet_ovdim.aspxמצבת חברי ועובדי הגרעין
דוח ביצוע שכרhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/Forms/Pages/doch_bozua_sachar.aspxדוח ביצוע שכר
טופסי ​הגשה תמיכה בשכר ופעולות 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/Forms/Pages/tofes_tmicha_besachar.aspxטופסי ​הגשה תמיכה בשכר ופעולות 2017
2. טפסים נלווים למבחני תמיכה גרעיני משימה 2017 - שכר ופעולותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/Forms/Pages/tfasim_tmicah.aspx2. טפסים נלווים למבחני תמיכה גרעיני משימה 2017 - שכר ופעולות
דוח ביצוע שכר 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/Forms/Pages/doch_bizua_sachar2017.aspxדוח ביצוע שכר 2017