אגף התיישבות (גרעינים משימתיים)

 

 

 

​החל משנת 2015 פועל משרד החקלאות בתחום הגרעינים המשימתיים, המנוהל באגף ההתיישבות ברשות לתכנון.
תמיכת המשרד בגרעינים מוקצית​ באמצעות מבחני תמיכה לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985.

התמיכות מהוות מקור תמיכה לקהילות המשימתיות בשני אופנים עיקריים:
א. השתתפות בתשלום שכר לרכזי הגרעינים ולעובדים נוספים העוסקים בניהול הגרעין.
ב. השתתפות במימון פעילויות חברתיות וקהילתיות אותן מקיים הגרעין בתחום מגוריו.

תקציב התמיכות בשנים 2015 - 2017 עמד על כ- 64 מיליון ₪.
בשנת 2018 התקציב עומד על כ - 33 מיליון ₪.

כתובת לפניות: garinim@moag.gov.il

אגף ההתיישבות (גרעינים)

 

 

תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 16.01.2018אגף ההתיישבות (גרעינים);רשות לתכנוןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/vaadat_tmicha_16_1.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 16.01.201806/02/2018 22:00:00{713e1d11-ee25-4d19-b947-af22791cf994}4ee79e08-31fb-4f8a-b894-576c6ae207c753
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 18.12.2017אגף ההתיישבות (גרעינים)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/tmichot_181217.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 18.12.201706/01/2018 22:00:00{713e1d11-ee25-4d19-b947-af22791cf994}4ee79e08-31fb-4f8a-b894-576c6ae207c752
הוראת תכ"ם: פיקוח ובקרה על תמיכות במוסדות ציבוראגף ההתיישבות (גרעינים)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/pikuch_ve_bakara_al_tmichot_bemosod_zibur.aspxהוראת תכ"ם: פיקוח ובקרה על תמיכות במוסדות ציבור28/05/2017 21:00:00{713e1d11-ee25-4d19-b947-af22791cf994}4ee79e08-31fb-4f8a-b894-576c6ae207c742
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום08.05.2017אגף ההתיישבות (גרעינים)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_garinim_080517.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום08.05.201716/05/2017 21:00:00{713e1d11-ee25-4d19-b947-af22791cf994}4ee79e08-31fb-4f8a-b894-576c6ae207c741

 

 

 

 

אגף ההתיישבות (גרעיני משימה)אגף ההתיישבות (גרעיני משימה){9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466661גרעיני משימהgarinim@moag.gov.il
צור עומרצור עומר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466651צור עומרמנהל תחום בכיר גרעינים משימתיים03-948544503-9485811omerz@moag.gov.il

 

 

כנס גרעיני משימה - מבחני תמיכה 2018http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/knas_2018.aspxכנס גרעיני משימה - מבחני תמיכה 201814/02/2018 22:00:00
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסומם של מבחנים לצורך תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 2018http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/tmicha_garinim_2018.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסומם של מבחנים לצורך תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 201811/02/2018 22:00:00
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 11.12.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_tmichot.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 11.12.201713/12/2017 22:00:00
מבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים למוסדות ציבור - טיוטה להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/mivchanim_2018.aspxמבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים למוסדות ציבור - טיוטה להערות הציבור26/11/2017 22:00:00

 

 

 

 

דוח ביצוע לפרויקט – ביצוע פעולות 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/Forms/Pages/doch_bizua_project.aspxדוח ביצוע לפרויקט – ביצוע פעולות 2016
דוח ביצוע מסכם לגרעין – ביצוע פעולות 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/Forms/Pages/doc_mesakem_garin.aspxדוח ביצוע מסכם לגרעין – ביצוע פעולות 2016
דוח ביצוע שכרhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/Forms/Pages/doch_bozua_sachar.aspxדוח ביצוע שכר
טופסי ​הגשה תמיכה בשכר ופעולות 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/Forms/Pages/tofes_tmicha_besachar.aspxטופסי ​הגשה תמיכה בשכר ופעולות 2017
2. טפסים נלווים למבחני תמיכה גרעיני משימה 2017 - שכר ופעולותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/Forms/Pages/tfasim_tmicah.aspx2. טפסים נלווים למבחני תמיכה גרעיני משימה 2017 - שכר ופעולות