אגף התיישבות (גרעינים)

 

 

 

​​החל משנת 2015 פועל משרד החקלאות בתחום הגרעינים המשימתיים, המנוהל באגף ההתיישבות ברשות לתכנון. תמיכות לגרעיני המשימה מוקצות באמצעות מבחני תמיכה לפי 3א.

התמיכות מהוות מקור תמיכה לקהילות המשימתיות בשני אופנים עיקריים:

  1. השתתפות בתשלום שכר למנהלי הגרעינים ולעובדים בגרעין.
  2. השתתפות בתשלום עבור פעילויות חברתיות וקהילתיות אותן מקיים הגרעין בתחום מגוריו.

בשנת 2016 נתמכו פעולות ושכר לבעלי תפקידים בגרעינים המשימתיים בהיקף של 34 מיליון ₪.

כתובת לפניות: garinim@moag.gov.il

 

 

אגף ההתיישבות (גרעינים)

 

 

פרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים מיום 5.6.2017אגף ההתיישבות (גרעינים)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_05062017.aspxפרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים מיום 5.6.201721/06/2017 21:00:00{713e1d11-ee25-4d19-b947-af22791cf994}4ee79e08-31fb-4f8a-b894-576c6ae207c743
הוראת תכ"ם: פיקוח ובקרה על תמיכות במוסדות ציבוראגף ההתיישבות (גרעינים)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/pikuch_ve_bakara_al_tmichot_bemosod_zibur.aspxהוראת תכ"ם: פיקוח ובקרה על תמיכות במוסדות ציבור28/05/2017 21:00:00{713e1d11-ee25-4d19-b947-af22791cf994}4ee79e08-31fb-4f8a-b894-576c6ae207c742
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 08.05.2017אגף ההתיישבות (גרעינים)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_garinim_080517.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 08.05.201716/05/2017 21:00:00{713e1d11-ee25-4d19-b947-af22791cf994}4ee79e08-31fb-4f8a-b894-576c6ae207c741
ועדת תמיכות – גרעינים משימתיים סיכום ישיבה מיום 12.2.17אגף ההתיישבות (גרעינים)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol120217.aspxועדת תמיכות – גרעינים משימתיים סיכום ישיבה מיום 12.2.1720/02/2017 22:00:00{713e1d11-ee25-4d19-b947-af22791cf994}4ee79e08-31fb-4f8a-b894-576c6ae207c727

 

 

אגף ההתיישבות (גרעיני משימה)אגף ההתיישבות (גרעיני משימה){9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466661גרעיני משימהgarinim@moag.gov.il
צור עומרצור עומר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466651צור עומר03-948544503-9485811omerz@moag.gov.il

 

 

פרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים מיום 18.09.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_Garine’-mesima_from_18.09.2017.aspxפרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים מיום 18.09.201725/10/2017 21:00:00
פרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים מיום 20.07.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_200717.aspxפרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים מיום 20.07.201708/08/2017 21:00:00
פרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים מיום 02.07.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol02072017.aspxפרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים מיום 02.07.201723/07/2017 21:00:00
פרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים מיום 12.6.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_12062017.aspxפרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים מיום 12.6.201716/07/2017 21:00:00

 

 

דוח ביצוע לפרויקט – ביצוע פעולות 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/Forms/Pages/doch_bizua_project.aspxדוח ביצוע לפרויקט – ביצוע פעולות 2016
דוח ביצוע מסכם לגרעין – ביצוע פעולות 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/Forms/Pages/doc_mesakem_garin.aspxדוח ביצוע מסכם לגרעין – ביצוע פעולות 2016
דוח ביצוע שכרhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/Forms/Pages/doch_bozua_sachar.aspxדוח ביצוע שכר
טופסי ​הגשה תמיכה בשכר ופעולות 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/Forms/Pages/tofes_tmicha_besachar.aspxטופסי ​הגשה תמיכה בשכר ופעולות 2017
2. טפסים נלווים למבחני תמיכה גרעיני משימה 2017 - שכר ופעולותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/Forms/Pages/tfasim_tmicah.aspx2. טפסים נלווים למבחני תמיכה גרעיני משימה 2017 - שכר ופעולות