אגף התיישבות (גרעינים משימתיים)

 

 

 

​החל משנת 2015 פועל משרד החקלאות בתחום הגרעינים המשימתיים, המנוהל באגף ההתיישבות ברשות לתכנון.
תמיכת המשרד בגרעינים מוקצית​ באמצעות מבחני תמיכה לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985.

התמיכות מהוות מקור תמיכה לקהילות המשימתיות בשני אופנים עיקריים:
א. השתתפות בתשלום שכר לרכזי הגרעינים ולעובדים נוספים העוסקים בניהול הגרעין.
ב. השתתפות במימון פעילויות חברתיות וקהילתיות אותן מקיים הגרעין בתחום מגוריו.

תקציב התמיכות בשנים 2015 - 2017 עמד על כ- 64 מיליון ₪.
בשנת 2018 התקציב עומד על כ - 33 מיליון ₪.

כתובת לפניות: garinim@moag.gov.il

אגף ההתיישבות (גרעינים)

 

 

 

 

תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 8.04.18 אגף ההתיישבות (גרעינים)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_Subsidies.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 8.04.18 01/05/2018 21:00:00{713e1d11-ee25-4d19-b947-af22791cf994}4ee79e08-31fb-4f8a-b894-576c6ae207c760
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 11.03.2018אגף ההתיישבות (גרעינים)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/tmicha_garin_mesima.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 11.03.201821/03/2018 22:00:00{713e1d11-ee25-4d19-b947-af22791cf994}4ee79e08-31fb-4f8a-b894-576c6ae207c759
מצגות מכנס גרעינים אגף ההתיישבות (גרעינים)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/kenes_mazagot.aspxמצגות מכנס גרעינים 05/03/2018 22:00:00{713e1d11-ee25-4d19-b947-af22791cf994}4ee79e08-31fb-4f8a-b894-576c6ae207c757
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 16.01.2018אגף ההתיישבות (גרעינים);רשות לתכנוןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/vaadat_tmicha_16_1.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 16.01.201806/02/2018 22:00:00{713e1d11-ee25-4d19-b947-af22791cf994}4ee79e08-31fb-4f8a-b894-576c6ae207c753

 

 

אגף ההתיישבות (גרעיני משימה)אגף ההתיישבות (גרעיני משימה){9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466661גרעיני משימהgarinim@moag.gov.il
צור עומרצור עומר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466651צור עומרמנהל תחום בכיר גרעינים משימתיים03-948544503-9485811omerz@moag.gov.il

 

 

טבלת שאלות בנושא מבחני התמיכה לשנת 2018http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/qanda_tmicha_2018.aspxטבלת שאלות בנושא מבחני התמיכה לשנת 201812/03/2018 22:00:00
מבחני תמיכה בגרעינים משימתיים לשנת 2018 - שאלות הבהרהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/tmicha_havhara.aspxמבחני תמיכה בגרעינים משימתיים לשנת 2018 - שאלות הבהרה04/03/2018 22:00:00
כנס גרעיני משימה - מבחני תמיכה 2018http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/knas_2018.aspxכנס גרעיני משימה - מבחני תמיכה 201814/02/2018 22:00:00
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסומם של מבחנים לצורך תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 2018http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/tmicha_garinim_2018.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסומם של מבחנים לצורך תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 201811/02/2018 22:00:00

 

 

 

 

דוח ביצוע לפרויקט – ביצוע פעולות 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/Forms/Pages/doch_bizua_project.aspxדוח ביצוע לפרויקט – ביצוע פעולות 2016
דוח ביצוע מסכם לגרעין – ביצוע פעולות 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/Forms/Pages/doc_mesakem_garin.aspxדוח ביצוע מסכם לגרעין – ביצוע פעולות 2016
דוח ביצוע שכרhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/Forms/Pages/doch_bozua_sachar.aspxדוח ביצוע שכר
טופסי ​הגשה תמיכה בשכר ופעולות 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/Forms/Pages/tofes_tmicha_besachar.aspxטופסי ​הגשה תמיכה בשכר ופעולות 2017
2. טפסים נלווים למבחני תמיכה גרעיני משימה 2017 - שכר ופעולותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/Forms/Pages/tfasim_tmicah.aspx2. טפסים נלווים למבחני תמיכה גרעיני משימה 2017 - שכר ופעולות