פרסומים

​​

 

 

תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 08.07.18http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_08718.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 08.07.18
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 8.04.18 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_Subsidies.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 8.04.18
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 11.03.2018http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/tmicha_garin_mesima.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 11.03.2018
טבלת שאלות בנושא מבחני התמיכה לשנת 2018http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/qanda_tmicha_2018.aspxטבלת שאלות בנושא מבחני התמיכה לשנת 2018
מצגות מכנס גרעינים http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/kenes_mazagot.aspxמצגות מכנס גרעינים
מבחני תמיכה בגרעינים משימתיים לשנת 2018 - שאלות הבהרהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/tmicha_havhara.aspxמבחני תמיכה בגרעינים משימתיים לשנת 2018 - שאלות הבהרה
כנס גרעיני משימה - מבחני תמיכה 2018http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/knas_2018.aspxכנס גרעיני משימה - מבחני תמיכה 2018
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 16.01.2018http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/vaadat_tmicha_16_1.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 16.01.2018
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 18.12.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/tmichot_181217.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 18.12.2017
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 11.12.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_tmichot.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 11.12.2017
מבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים למוסדות ציבור - טיוטה להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/mivchanim_2018.aspxמבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים למוסדות ציבור - טיוטה להערות הציבור
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום18.09.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_Garine’-mesima_from_18.09.2017.aspx תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום18.09.2017
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 20.07.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_200717.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 20.07.2017
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 02.07.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol02072017.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 02.07.2017
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 12.6.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_12062017.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 12.6.2017
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום5.6.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_05062017.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום5.6.2017
הוראת תכ"ם: פיקוח ובקרה על תמיכות במוסדות ציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/pikuch_ve_bakara_al_tmichot_bemosod_zibur.aspxהוראת תכ"ם: פיקוח ובקרה על תמיכות במוסדות ציבור
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום08.05.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_garinim_080517.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום08.05.2017
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום03.04.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol030417.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום03.04.2017
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום12.2.17http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol120217.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום12.2.17
הגשת בקשות תמיכה במרכב"ה במסגרת מבחני התמיכה לגרעיני משימה לשנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/tmicha_merkava.aspxהגשת בקשות תמיכה במרכב"ה במסגרת מבחני התמיכה לגרעיני משימה לשנת 2017
מצגות מכנס נושא מבחני תמיכה לגרעינים משימתיים לשנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/Presentations_support_grine_mesima.aspxמצגות מכנס נושא מבחני תמיכה לגרעינים משימתיים לשנת 2017
תעריפי הדרכה מבחנים ובחינות (פרק משנה 53.3 בתקשי"ר)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/hadracha.aspxתעריפי הדרכה מבחנים ובחינות (פרק משנה 53.3 בתקשי"ר)
רשימת פעולות נתמכות 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/peulot_nitmachot2016.aspxרשימת פעולות נתמכות 2016
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום18.12.2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/sachar_peulot_2016.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום18.12.2016