פרסומים

​​

 

 

תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 12.12.18https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_121218.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 12.12.18
פרסום מבחני תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/Tmicha_Mosdot_Tzibur_2019.aspxפרסום מבחני תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 2019
טבלת עררים עותק לפרסום – מבחני תמיכה 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/tavlat_ararim_2018.aspxטבלת עררים עותק לפרסום – מבחני תמיכה 2018
מבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים למוסדות ציבור - טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/tmicha_garhinim.aspxמבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים למוסדות ציבור - טיוטה להערות הציבור
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 04.09.18https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_040918.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 04.09.18
טבלת סכומי תמיכה לשנת 2018 - בכפוף לאישור ועדת תמיכותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/support_table_2018.aspxטבלת סכומי תמיכה לשנת 2018 - בכפוף לאישור ועדת תמיכות
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 05.06.18https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_050618.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 05.06.18
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 08.07.18https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_08718.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 08.07.18
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 8.04.18 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_Subsidies.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 8.04.18
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 11.03.2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/tmicha_garin_mesima.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 11.03.2018
טבלת שאלות בנושא מבחני התמיכה לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/qanda_tmicha_2018.aspxטבלת שאלות בנושא מבחני התמיכה לשנת 2018
מצגות מכנס גרעינים https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/kenes_mazagot.aspxמצגות מכנס גרעינים
מבחני תמיכה בגרעינים משימתיים לשנת 2018 - שאלות הבהרהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/tmicha_havhara.aspxמבחני תמיכה בגרעינים משימתיים לשנת 2018 - שאלות הבהרה
כנס גרעיני משימה - מבחני תמיכה 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/knas_2018.aspxכנס גרעיני משימה - מבחני תמיכה 2018
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 16.01.2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/vaadat_tmicha_16_1.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 16.01.2018
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 18.12.2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/tmichot_181217.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 18.12.2017
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 11.12.2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_tmichot.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 11.12.2017
מבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים למוסדות ציבור - טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/mivchanim_2018.aspxמבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים למוסדות ציבור - טיוטה להערות הציבור
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום18.09.2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_Garine’-mesima_from_18.09.2017.aspx תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום18.09.2017
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 20.07.2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_200717.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 20.07.2017
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 02.07.2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol02072017.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 02.07.2017
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 12.6.2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_12062017.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 12.6.2017
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום5.6.2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_05062017.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום5.6.2017
הוראת תכ"ם: פיקוח ובקרה על תמיכות במוסדות ציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/pikuch_ve_bakara_al_tmichot_bemosod_zibur.aspxהוראת תכ"ם: פיקוח ובקרה על תמיכות במוסדות ציבור
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום08.05.2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_garinim_080517.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום08.05.2017