2016

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסומם להערות הציבור של מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפריים לשנת 2017.

את ההערות יש לשלוח לעוזי שץ במייל uzis@moag.gov.il

מועד הגשת הערות סופי: כ"א חשוון תשע"ז, 22 בנובמבר 2016 בשעה 13:00.

לא יתקבלו בקשות שיוגשו לאחר מועד זה.

 

תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפריים 2017 - טיוטה להערות הציבור

עיקרי השינויים בנוהל לשנת 2017

 

 

 

תמיכה בהכשרות קרקע לקליטת משפחות חדשות בישובים מתוכננים בפריפריה לשנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/tmicha_yeshuvim.aspxתמיכה בהכשרות קרקע לקליטת משפחות חדשות בישובים מתוכננים בפריפריה לשנת 2017
ידיעון פיתוח הכפר, מספר 18, דצמ' 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2016/Pages/yedion_dec_2016.aspxידיעון פיתוח הכפר, מספר 18, דצמ' 2016
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסום נוהל תמיכה ביישום החלטת ממשלה 1561 סיוע מיוחד לשנת 2016 לאזור יהודה ושומרון, להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/Nohal_tmicha1561-YOSH2016_Lehearot_tzibur.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסום נוהל תמיכה ביישום החלטת ממשלה 1561 סיוע מיוחד לשנת 2016 לאזור יהודה ושומרון, להערות הציבור