האגף לתכנון כלכלי ברשות לתכנון עוסק בהיבטים התכנוניים - כלכליים של החקלאות. כיום, גורמי היצור מהווים כלי מדיניות מתווך בין יעדים לאמצעים, המאפשר ויסות הקצאתם על פי קריטריונים שיובילו להשאה של הרווחה הציבורית הכוללת. בתוך כך הם יכולים לקחת בחשבון יעדים כגון שמירת קרקע חקלאית, שמירת ריאות ירוקות ושמירת ערכים לאומיים, חברתיים וציבוריים.

מדיניות המים והקרקע עשויה להשפיע על עיצוב וקביעת הגבולות בין האזור הכפרי והאורבאני, בעוד ויסות גורם העבודה הזרה משפיע על הפיתוח של החקלאות האינטנסיבית.

האגף הכלכלי עוסק בהקצאת גורמי היצור הנ"ל בשים לב למגבלות גורמי היצור הקיימים וליעילות הכלכלית וכן, ליעדי משרד החקלאות, כגון, מתן עדיפות לפריפריה וליצוא.

הקצאת גורמי היצור נסמכת על מאגר המידע החקלאי, עליו אמון האגף. איסוף המידע במאגר מבוצע בשילוב עם הקצאת גורמי היצור.

תכנון כלכלי

 

 

נתוני מכסות הטלה של אזור יהודה ושומרון לשנת 2017ענפי בעלי חייםתכנון כלכליhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/michsot_yosh_2017.aspxנתוני מכסות הטלה של אזור יהודה ושומרון לשנת 201728/02/2017 22:00:00{3738ea50-a138-4ba1-8f5e-8e5f19e7fa77}2681a990-6c9e-4a0b-98f3-2fd8716fe51734
הקצאת עובדים זרים לשנת 2017 - הבהרה עובדים זריםתכנון כלכליhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/פרסומים/2016/Pages/haktzaat_ovdim_zarim_2017.aspxהקצאת עובדים זרים לשנת 2017 - הבהרה 27/11/2016 22:00:00{c38fa000-bdd1-41df-8300-0f95e733350d}35d412c4-8767-4477-b270-7a61a7c8715034
הודעה למשווקי ביצי מאכלרשות לתכנון;תכנון כלכלי;תחום ענפי החיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/פרסומים/2016/Pages/hodaa_betze_maachal.aspxהודעה למשווקי ביצי מאכל01/11/2016 22:00:00{c38fa000-bdd1-41df-8300-0f95e733350d}35d412c4-8767-4477-b270-7a61a7c8715029
עדכון מחיר חומרי גלם ותעריפי הויסות בענף החלב - רבעון 4 לשנת 2016 (31.12.2016-01.10.2016)מחירי תוצרת חקלאית ופיקוח מחיריםרשות לתכנון;תכנון כלכליhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/פרסומים/2016/Pages/homri_gelem_halavi_Rivon4.aspxעדכון מחיר חומרי גלם ותעריפי הויסות בענף החלב - רבעון 4 לשנת 2016 (31.12.2016-01.10.2016)28/09/2016 21:00:00{c38fa000-bdd1-41df-8300-0f95e733350d}35d412c4-8767-4477-b270-7a61a7c8715026

 

 

אסף לויאסף לוי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466621לוי אסףסגן בכיר למנהל הרשות לתכנון - גורמי ייצורassafl@moag.gov.il
פלונסקי אריאלהפלונסקי אריאלה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461444פלונסקי אריאלהמנהל תחום (ייצור לשוק המקומי, תבואות ותמבית דגן03-9485536039485767arielap@moag.gov.il
שטרית דנהשטרית דנה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461494שטרית דנהראש ענף (חוק הגליל)כל הארץ03-9485873danas@moag.gov.il
בן דוד דוריתבן דוד דורית{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461507בן דוד דוריתראש ענף (מעקב ובקרה)בית דגן0394854869485872doritb@moag.gov.il

 

 

נוהל הקצאת עובדים זרים לחקלאים מפוני גוש קטיף לשנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/gush_katif.aspxנוהל הקצאת עובדים זרים לחקלאים מפוני גוש קטיף לשנת 201719/03/2017 22:00:00
הודעה על אפשרות נוספת להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2017 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/bakasha_ovdim_zarim.aspxהודעה על אפשרות נוספת להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2017 11/02/2017 22:00:00
נוהל תמיכה בשטחים המושקים במים שפירים באזור עוטף עזה לשנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/tmicha_maim_2017.aspxנוהל תמיכה בשטחים המושקים במים שפירים באזור עוטף עזה לשנת 201706/02/2017 22:00:00
תקרת ההקצאה למים לחקלאות – עדכון כמות המקסימום להקצאה לצרכן החקלאי לכל סוגי המיםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/update_max_water.aspxתקרת ההקצאה למים לחקלאות – עדכון כמות המקסימום להקצאה לצרכן החקלאי לכל סוגי המים28/01/2017 22:00:00

 

 

טופס תשלום סובסידיה לפי חוק הגליל - עדכון פרטים אישייםרווחת בעלי חיים וחיות מחמדhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/טפסים/Pages/tofes_tashlum_sobsidia.aspxטופס תשלום סובסידיה לפי חוק הגליל - עדכון פרטים אישייםטופס תשלום סובסידיה לפי חוק הגליל - עדכון פרטים אישיים
טפסים לבקשות הנגזרות מתוך תקנות המים תשע"ו 2015-16מים וקרקעhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/טפסים/Pages/forms_maim_2016.aspxטפסים לבקשות הנגזרות מתוך תקנות המים תשע"ו 2015-16טפסים לבקשות הנגזרות מתוך תקנות המים תשע"ו 2015-16
טופס בקשה להגשה במחוז – תוספות מים שפירים לחקלאות בנגבמים וקרקעhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/טפסים/Pages/form_tosefet_maim_shefirim.aspxטופס בקשה להגשה במחוז – תוספות מים שפירים לחקלאות בנגבטופס בקשה להגשה במחוז – תוספות מים שפירים לחקלאות בנגב
טופס התחיבות לפדיון מכסת פטם לזכאים שנרשמו עד יוני 1996 בהתאם לתקנותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/טפסים/Pages/itahyvut_pidyon.aspxטופס התחיבות לפדיון מכסת פטם לזכאים שנרשמו עד יוני 1996 בהתאם לתקנות
טופס בקשה להקצאת מכסת פטם למגזר המיעוטיםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/טפסים/Pages/טופס בקשה להקצאת מכסת פטם למגזר המיעוטים.aspxטופס בקשה להקצאת מכסת פטם למגזר המיעוטים

 

 

 

 

נוהל תמיכה בשטחים פתוחים לשנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/Nohal_Tmich_Shtachim_Ptuchim2017.aspxנוהל תמיכה בשטחים פתוחים לשנת 201730/10/2016 22:00:00
נוהל הזמנת והעסקת עובדים זרים עונתיים בחקלאות לשנים 2018-2016 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_oz_onatim_2016_2108.aspxנוהל הזמנת והעסקת עובדים זרים עונתיים בחקלאות לשנים 2018-2016 02/07/2016 21:00:00
נוהל תמיכה במגדלי ירקות לתעשיית הקפואים - סופיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_tmicha_yerakot_kfuim.aspxנוהל תמיכה במגדלי ירקות לתעשיית הקפואים - סופי14/06/2016 21:00:00
נוהל הקצאת עובדים זרים לחקלאים מפוני גוש קטיף לשנת 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/ovdim_zarim_gush_katif_2016.aspxנוהל הקצאת עובדים זרים לחקלאים מפוני גוש קטיף לשנת 201604/01/2016 22:00:00

 

 

תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות בשנת 2017) (הוראת שעה), התשע"ז- 2017 http://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/takanot_maim_2017.aspxתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות בשנת 2017) (הוראת שעה), התשע"ז- 2017 28/01/2017 22:00:00
טיוטת תקנות תכנון משק החלב (הסדרת ייצור ושיווק חלב וויסות כמויות חלב הבקר במשק), התשע"ו – 2015, להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/y_mishpati/pirsumim/2015/Pages/meshek_chalav_2015.aspxטיוטת תקנות תכנון משק החלב (הסדרת ייצור ושיווק חלב וויסות כמויות חלב הבקר במשק), התשע"ו – 2015, להערות הציבור22/12/2015 22:00:00
תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א - 1981http://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/takanot_yosh.aspxתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א - 198129/03/2015 21:00:00
תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות בשנים 2014 עד 2016 ומדיניות הפיתוח לשנת 2014 בענף הבקר) (הוראת שעה), תשע"ד-2014http://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/takanot_meshek_chalav_2014.aspxתקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות בשנים 2014 עד 2016 ומדיניות הפיתוח לשנת 2014 בענף הבקר) (הוראת שעה), תשע"ד-201425/06/2014 21:00:00