האגף לתכנון ופיתוח הכפר

 

 

DispForm.aspxhttp://www.moag.gov.il/Lists/HomePageIcons/DispForm.aspx?ID=24DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://www.moag.gov.il/Lists/HomePageIcons/DispForm.aspx?ID=18DispForm.aspx

 

​​​​​האגף לתכנון ופיתוח הכפר הינו יחידת מטה אשר עוסקת בקביעת מדיניות ורגולציה בכל הקשור לתכנון הכפר בישראל. האגף אמון על תכנון הכפר והחקלאות וכל הקשור לחוק התכנון והבנייה. האגף מקדם מדיניות משולבת של פיתוח חקלאי, פיתוח כפרי, שיקום ישובים, פיתוח אזורי הפריפריה, יזמות כפרית תוך שמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים. עבודת האגף באה לענות על צרכים בפיתוח הכפר, הנובעים מתמורות מרחיקות לכת שחלים בכפר ובחקלאות בעשורים האחרונים. 

הפעולות העיקריות של האגף כוללות:

כתיבת מסמכי מדיניות
– ובכלל זה: החקלאות והכפר בישראל – מסמך מדיניות תכנון, מדיניות לתכנון וקריטריונים למבנים חקלאיים, הנחיות לשיקום תשתיות ביישוב כפרי וכד'
 
מדיניות תכנון ובנייה במרחב הכפרי ובחקלאות – גיבוש מדיניות, נהלים, חוו"ד והנחיית נציגי המשרד במגוון תחומים ובהם: שטחים פתוחים, שטחים חקלאיים, יזמות כפרית ביישוב הכפרי, יחידות דיור, אנרגיה מתחדשת, תכניות בנייה וכד'
 
תכנית פיתוח הכפר – האגף עוסק בקביעת תכנית שנתית לנהלי תמיכה בתכניות, במוקדי פיתוח, באירועים ופסטיבלים, בקורסים, בתיירות חקלאית וכד'
 
קרקע חקלאית – האגף מנהל את ועדת הפרוגרמות וועדת הקרקעות העוסקות ביישום מדיניות בנוגע למשבצות החקלאיות, תקני הקרקע החקלאית, הקצאות קרקע ליישובים וכד'.
 
מקרקעי ישראל  - האגף מלווה את הכנת ואישורן של החלטות מועצת מקרקעי ישראל ומקיים תיאום שותף עם האגף החקלאי ברמ"י.

פעולות אזוריות לחיזוק ההתיישבות – האגף מוביל ומסייע במימוש החלטות ממשלה הנוגעות ליישובים הכפריים ובכלל זה: שיקום תשתיות, תכנית הגולן, חיזוק עוטף עזה וכד'.
 
מתן מענה סטאטוטורי במגוון תחומים – ייצוג השר ועמדות המשרד לעת גיבוש תכניות מתאר ארציות ומחוזיות, ייצוג סוגיות במרחב הכפרי ובחקלאות מול מוסדות התכנון והבנייה, קידום תכניות סטאטוטוריות, ייעוץ סטאטוטורי לאגפי המשרד, למועצות וליישובים, תיאום סטאטוטורי מול משרדי הממשלה ואירגונים שונים, הגשת התנגדויות לתכניות ועוד.

 הנחיית נציגי השר במוסדות התכנון והבנייה לסוגיהם - הכשרתם והדרכתם בנושאים התכנוניים שעל סדר היום.
תכנון ופיתוח הכפר

 

 

 

 

תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 25 - 2017)תיירות במרחב הכפרי;תיירות חקלאיתתכנון ופיתוח הכפר;אטרקציות התיירות החקלאיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2017/Pages/tayaron_25.aspx תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 25 - 2017)29/03/2017 22:00:00{4dbbb986-9c0d-4556-86d7-b4f54e443c3b}f224fb73-33f6-4bd4-ba9a-e46c17bb386e3
סדר יום ועדת פרוגרמות מס' 3/2017 (יום ד' 01/03/2017)פרסומי ועדת פרוגרמות;תכנון ופיתוח הכפרhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/vaadat_programot/2017/Pages/vaada_3_2017.aspxסדר יום ועדת פרוגרמות מס' 3/2017 (יום ד' 01/03/2017)27/02/2017 22:00:00{7f740026-2e16-44b5-b575-8ba004b7d6e4}1b25086f-cc17-406a-b90f-e889538476543
הודעה בדבר פרסום מכרז 3/2016 למתן שירותי ייעוץ בנושאי חברה וקהילההרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגבhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/rashut_buduim/publications/Pages/tender03_2016.aspxהודעה בדבר פרסום מכרז 3/2016 למתן שירותי ייעוץ בנושאי חברה וקהילה19/12/2016 22:00:00{5221b88d-cd7c-43c2-9757-bad1b6187412}29909874-de05-4625-a921-a697780a23a825
תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 24 - 2016)תיירות חקלאיתרשות לתכנון;תכנון ופיתוח הכפר;תיירות במרחב הכפריhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/turs_hafri/Pages/Tayaron24.aspx תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 24 - 2016)11/09/2016 21:00:00{b639558b-12c7-4a3e-ac71-442d27a43334}0813351e-ae4e-4d7c-b0d8-0f11a73af74e6

 

 

ברנר-בידרמן חגיתברנר-בידרמן חגית{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461576ברנר-בידרמן חגיתמנהלת תחום בכיר - תכנון מרחביבית דגן03-94857399485811Hagitbr@moag.gov.il
מזוז מיכלמזוז מיכל{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466950מזוז מיכלמנהלת תחוםmichalma@moag.gov.il
גרינברג ניבהגרינברג ניבה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461719גרינברג ניבהמרכזת בכירה - תמיכות ופעולות פיתוחבית דגן03-9485558nivag@moag.gov.il
אמויאל רענןאמויאל רענן{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461757אמויאל רענןמנהל אגף בכיר - תכנון ופיתוח הכפרבית דגן03-94854689385811raanana@moag.gov.il

 

 

לראשונה, משרדי האוצר והחקלאות מאריכים את תקופת החוזה לקרקעות חקלאיות לתקופה של עד 21 שנה, במקום 3 שנים כיוםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Agricultural_land.aspxלראשונה, משרדי האוצר והחקלאות מאריכים את תקופת החוזה לקרקעות חקלאיות לתקופה של עד 21 שנה, במקום 3 שנים כיום04/06/2018 21:00:00
תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 27 - 2018)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2018/Pages/tayaron_27.aspx תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 27 - 2018)27/03/2018 22:00:00
טיוטת נוהלי תכנית פיתוח הכפר לשנים 2018 - 2019 להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2018/Pages/nohale_tmicha_20182019_draft.aspxטיוטת נוהלי תכנית פיתוח הכפר לשנים 2018 - 2019 להערות הציבור13/03/2018 22:00:00
משרד החקלאות ופיתוח הכפר - תכנית עבודה לשנת 2018http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Annual_work_plan_2018.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר - תכנית עבודה לשנת 201826/02/2018 22:00:00

 

 

 

 

טופס בקשה להיתר לשימוש חורג - היתר לשומרhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chok_hityashvut/doc/Pages/heter_shomer.aspxטופס בקשה להיתר לשימוש חורג - היתר לשומר
טופס בקשה להיתר לשימוש חורג רעיית שלפיםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chok_hityashvut/doc/Pages/reiyat_shlafim.aspxטופס בקשה להיתר לשימוש חורג רעיית שלפים
טופס רישום אטרקציות תיירות חקלאיתתיירות חקלאיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tfasim/Pages/form_agriculturetourism.aspxטופס רישום אטרקציות תיירות חקלאיתרישום אטרקציות תיירות חקלאית
בקשה למידע נדרש להיתר – נוסח מקוצר – תצהיר מתכנןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tfasim/Pages/form_takzir_metachnen.aspxבקשה למידע נדרש להיתר – נוסח מקוצר – תצהיר מתכנן
בקשה לקבלת תמיכה תקציבית בנושא הדרכות וקורסים בתחום פיתוח הכפרhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tfasim/Pages/form_tmicha_kursim.aspxבקשה לקבלת תמיכה תקציבית בנושא הדרכות וקורסים בתחום פיתוח הכפר

 

 

 

 

תכנית פיתוח הכפר - נוהלי תמיכה לשנים 2018 - 2019http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/nohal_pituach_18_19.aspxתכנית פיתוח הכפר - נוהלי תמיכה לשנים 2018 - 201927/03/2018 22:00:00
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסום נוהל תמיכה ביישום החלטת ממשלה 1561 סיוע מיוחד לשנת 2016 לאזור יהודה ושומרון, להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/Nohal_tmicha1561-YOSH2016_Lehearot_tzibur.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסום נוהל תמיכה ביישום החלטת ממשלה 1561 סיוע מיוחד לשנת 2016 לאזור יהודה ושומרון, להערות הציבור05/09/2016 21:00:00
נהלי תכנית פיתוח הכפר 2015 - 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2015/Pages/tochnit_pituah_kfar_2015.aspxנהלי תכנית פיתוח הכפר 2015 - 201704/02/2015 22:00:00
נוהל עבודת ועדת קרקעותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/nohal_vaadat_karka.aspxנוהל עבודת ועדת קרקעות11/06/2014 21:00:00

 

 

תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א - 1981http://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/takanot_yosh.aspxתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א - 198129/03/2015 21:00:00
חוק ההתיישבות החקלאיתhttp://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/law_hityshvut.aspxחוק ההתיישבות החקלאית