האגף לתכנון ופיתוח הכפר

 

 

 

​​​​האגף לתכנון ופיתוח הכפר הינו יחידת מטה אשר עוסקת בקביעת מדיניות ורגולציה בכל הקשור לתכנון הכפר בישראל. האגף אמון על תכנון הכפר והחקלאות וכל הקשור לחוק התכנון והבנייה. האגף מקדם מדיניות משולבת של פיתוח חקלאי, פיתוח כפרי, שיקום ישובים, פיתוח אזורי הפריפריה, יזמות כפרית תוך שמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים. עבודת האגף באה לענות על צרכים בפיתוח הכפר, הנובעים מתמורות מרחיקות לכת שחלים בכפר ובחקלאות בעשורים האחרונים. 

הפעולות העיקריות של האגף כוללות:

כתיבת מסמכי מדיניות
– ובכלל זה: החקלאות והכפר בישראל – מסמך מדיניות תכנון, מדיניות לתכנון וקריטריונים למבנים חקלאיים, הנחיות לשיקום תשתיות ביישוב כפרי וכד'

מדיניות תכנון ובנייה במרחב הכפרי ובחקלאות – גיבוש מדיניות, נהלים, חוו"ד והנחיית נציגי המשרד במגוון תחומים ובהם: שטחים פתוחים, שטחים חקלאיים, יזמות כפרית ביישוב הכפרי, יחידות דיור, אנרגיה מתחדשת, תכניות בנייה וכד'

תכנית פיתוח הכפר – האגף עוסק בקביעת תכנית שנתית לנהלי תמיכה בתכניות, במוקדי פיתוח, באירועים ופסטיבלים, בקורסים, בתיירות חקלאית וכד'

קרקע חקלאית – האגף מנהל את ועדת הפרוגרמות וועדת הקרקעות העוסקות ביישום מדיניות בנוגע למשבצות החקלאיות, תקני הקרקע החקלאית, הקצאות קרקע ליישובים וכד'.

מקרקעי ישראל  - האגף מלווה את הכנת ואישורן של החלטות מועצת מקרקעי ישראל ומקיים תיאום שותף עם האגף החקלאי ברמ"י.

פעולות אזוריות לחיזוק ההתיישבות – האגף מוביל ומסייע במימוש החלטות ממשלה הנוגעות ליישובים הכפריים ובכלל זה: שיקום תשתיות, תכנית הגולן, חיזוק עוטף עזה וכד'.

מתן מענה סטאטוטורי במגוון תחומים – ייצוג השר ועמדות המשרד לעת גיבוש תכניות מתאר ארציות ומחוזיות, ייצוג סוגיות במרחב הכפרי ובחקלאות מול מוסדות התכנון והבנייה, קידום תכניות סטאטוטוריות, ייעוץ סטאטוטורי לאגפי המשרד, למועצות וליישובים, תיאום סטאטוטורי מול משרדי הממשלה ואירגונים שונים, הגשת התנגדויות לתכניות ועוד.

הנחיית נציגי השר במוסדות התכנון והבנייה לסוגיהם - הכשרתם והדרכתם בנושאים התכנוניים שעל סדר היום.
תכנון ופיתוח הכפר

 

 

עלון לתיירות חקלאית וכפרית, גיליון 25, אפריל 2017תיירות במרחב הכפרי;תיירות חקלאיתתכנון ופיתוח הכפר;אטרקציות התיירות החקלאיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2017/Pages/tayaron_25.aspxעלון לתיירות חקלאית וכפרית, גיליון 25, אפריל 201729/03/2017 22:00:00{4dbbb986-9c0d-4556-86d7-b4f54e443c3b}f224fb73-33f6-4bd4-ba9a-e46c17bb386e3
סדר יום ועדת פרוגרמות מס' 3/2017 (יום ד' 01/03/2017)פרסומי ועדת פרוגרמות;תכנון ופיתוח הכפרhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/vaadat_programot/2017/Pages/vaada_3_2017.aspxסדר יום ועדת פרוגרמות מס' 3/2017 (יום ד' 01/03/2017)27/02/2017 22:00:00{7f740026-2e16-44b5-b575-8ba004b7d6e4}1b25086f-cc17-406a-b90f-e889538476543
הודעה בדבר פרסום מכרז 3/2016 למתן שירותי ייעוץ בנושאי חברה וקהילההרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגבhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/rashut_buduim/publications/Pages/tender03_2016.aspxהודעה בדבר פרסום מכרז 3/2016 למתן שירותי ייעוץ בנושאי חברה וקהילה19/12/2016 22:00:00{5221b88d-cd7c-43c2-9757-bad1b6187412}29909874-de05-4625-a921-a697780a23a825
תיירון - עלון התיירות החקלאית - גיליון 24: אלול התשע"ו, ספטמבר 2016תיירות חקלאיתרשות לתכנון;תכנון ופיתוח הכפר;תיירות במרחב הכפריhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/turs_hafri/Pages/Tayaron24.aspxתיירון - עלון התיירות החקלאית - גיליון 24: אלול התשע"ו, ספטמבר 201611/09/2016 21:00:00{b639558b-12c7-4a3e-ac71-442d27a43334}0813351e-ae4e-4d7c-b0d8-0f11a73af74e6

 

 

פרום אריכא רותיפרום אריכא רותי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461790פרום אריכא רותיבית דגן03-94855729485811Ruthif@moag.gov.il
גבאי כוכבהגבאי כוכבה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461485גבאי כוכבהבית דגן03-948557203-9485811cohig@moag.gov.il
ברנר-בידרמן חגיתברנר-בידרמן חגית{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461576ברנר-בידרמן חגיתבית דגן03-94857399485811Hagitbr@moag.gov.il
גרינברג ניבהגרינברג ניבה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461719גרינברג ניבהבית דגן03-9485558nivag@moag.gov.il

 

 

אירועי סוכות לכל המשפחה בנגבhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2017/Pages/Event_negev_invitation.aspxאירועי סוכות לכל המשפחה בנגב25/09/2017 21:00:00
ידיעון פיתוח הכפר מספר 19 - ספטמבר 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2017/Pages/village_development_newsletter.aspxידיעון פיתוח הכפר מספר 19 - ספטמבר 201717/09/2017 21:00:00
טיוטת מדריך להוצאת רישיון עסק לעסקים קטנים במרחב הכפרי - להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2017/Pages/Guide_Rural_Businesses_draft.aspxטיוטת מדריך להוצאת רישיון עסק לעסקים קטנים במרחב הכפרי - להערות הציבור19/06/2017 21:00:00
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על האפשרות לקבל, מתוקף החלטת ממשלה 1561, סיוע מיוחד לאזור יהודה ושומרוןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2016/Pages/KolKore_yesum_hachlata1561-6616.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על האפשרות לקבל, מתוקף החלטת ממשלה 1561, סיוע מיוחד לאזור יהודה ושומרון09/11/2016 22:00:00

 

 

קורס חקלאות קואופרטיביתשירות ההדרכה והמקצועמחוז גליל-גולןhttp://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/Curse_Cooperative_agriculture_2017-pdf.aspxקורס חקלאות קואופרטיבית07/01/2018 22:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc281
קורס מגדלי אבוקדומחוז גליל-גולןhttp://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/Curse_avucado_galilgolan_2018.aspxקורס מגדלי אבוקדו01/01/2018 22:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc288
כנס מגדלי אדמוניתפרחיםhttp://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/Cenes_megadli_admonit_2017.aspxכנס מגדלי אדמונית27/11/2017 22:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc286
קורס רססיםשירות ההדרכה והמקצועשירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)http://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_rassim_galil_golan_2017.aspxקורס רססים19/11/2017 22:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc274

 

 

טופס בקשה להיתר לשימוש חורג - היתר לשומרhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chok_hityashvut/doc/Pages/heter_shomer.aspxטופס בקשה להיתר לשימוש חורג - היתר לשומר
טופס בקשה להיתר לשימוש חורג רעיית שלפיםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chok_hityashvut/doc/Pages/reiyat_shlafim.aspxטופס בקשה להיתר לשימוש חורג רעיית שלפים
טופס רישום אטרקציות תיירות חקלאיתתיירות חקלאיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tfasim/Pages/form_agriculturetourism.aspxטופס רישום אטרקציות תיירות חקלאיתרישום אטרקציות תיירות חקלאית
בקשה למידע נדרש להיתר – נוסח מקוצר – תצהיר מתכנןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tfasim/Pages/form_takzir_metachnen.aspxבקשה למידע נדרש להיתר – נוסח מקוצר – תצהיר מתכנן
בקשה לקבלת תמיכה תקציבית בנושא הדרכות וקורסים בתחום פיתוח הכפרhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tfasim/Pages/form_tmicha_kursim.aspxבקשה לקבלת תמיכה תקציבית בנושא הדרכות וקורסים בתחום פיתוח הכפר

 

 

 

 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסום נוהל תמיכה ביישום החלטת ממשלה 1561 סיוע מיוחד לשנת 2016 לאזור יהודה ושומרון, להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/Nohal_tmicha1561-YOSH2016_Lehearot_tzibur.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסום נוהל תמיכה ביישום החלטת ממשלה 1561 סיוע מיוחד לשנת 2016 לאזור יהודה ושומרון, להערות הציבור05/09/2016 21:00:00
נהלי תכנית פיתוח הכפר 2015 - 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2015/Pages/tochnit_pituah_kfar_2015.aspxנהלי תכנית פיתוח הכפר 2015 - 201704/02/2015 22:00:00
נוהל עבודת ועדת קרקעותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/nohal_vaadat_karka.aspxנוהל עבודת ועדת קרקעות11/06/2014 21:00:00
תכנית פיתוח הכפר לשנת 2014http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2013/Pages/tohnit_pituah_kfar_2014.aspxתכנית פיתוח הכפר לשנת 201417/12/2013 22:00:00

 

 

 

 

תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א - 1981http://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/takanot_yosh.aspxתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א - 198129/03/2015 21:00:00
חוק ההתיישבות החקלאיתhttp://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/law_hityshvut.aspxחוק ההתיישבות החקלאית