האגף לתכנון ופיתוח הכפר

 

 

DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/HomePageIcons/DispForm.aspx?ID=24DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/HomePageIcons/DispForm.aspx?ID=18DispForm.aspx

 

​​​​​​​​
technun_kafri.jpgהאגף לתכנון ופיתוח הכפר הינו יחידת מטה אשר עוסקת בקביעת מדיניות ורגולציה בכל הקשור לתכנון הכפר בישראל. האגף אמון על תכנון הכפר והחקלאות וכל הקשור לחוק התכנון והבנייה. האגף מקדם מדיניות משולבת של פיתוח חקלאי, פיתוח כפרי, שיקום ישובים, פיתוח אזורי הפריפריה, יזמות כפרית תוך שמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים. עבודת האגף באה לענות על צרכים בפיתוח הכפר, הנובעים מתמורות מרחיקות לכת שחלים בכפר ובחקלאות בעשורים האחרונים. 

הפעולות העיקריות של האגף כוללות:

כתיבת מסמכי מדיניות
– ובכלל זה: החקלאות והכפר בישראל – מסמך מדיניות תכנון, מדיניות לתכנון וקריטריונים למבנים חקלאיים, הנחיות לשיקום תשתיות ביישוב כפרי וכד'
 
מדיניות תכנון ובנייה במרחב הכפרי ובחקלאות – גיבוש מדיניות, נהלים, חוו"ד והנחיית נציגי המשרד במגוון תחומים ובהם: שטחים פתוחים, שטחים חקלאיים, יזמות כפרית ביישוב הכפרי, יחידות דיור, אנרגיה מתחדשת, תכניות בנייה וכד'
 
תכנית פיתוח הכפר – האגף עוסק בקביעת תכנית שנתית לנהלי תמיכה בתכניות, במוקדי פיתוח, באירועים ופסטיבלים, בקורסים, בתיירות חקלאית וכד'
 
קרקע חקלאית – האגף מנהל את ועדת הפרוגרמות וועדת הקרקעות העוסקות ביישום מדיניות בנוגע למשבצות החקלאיות, תקני הקרקע החקלאית, הקצאות קרקע ליישובים וכד'.
 
מקרקעי ישראל  - האגף מלווה את הכנת ואישורן של החלטות מועצת מקרקעי ישראל ומקיים תיאום שותף עם האגף החקלאי ברמ"י.

פעולות אזוריות לחיזוק ההתיישבות – האגף מוביל ומסייע במימוש החלטות ממשלה הנוגעות ליישובים הכפריים ובכלל זה: שיקום תשתיות, תכנית הגולן, חיזוק עוטף עזה וכד'.
 
מתן מענה סטאטוטורי במגוון תחומים – ייצוג השר ועמדות המשרד לעת גיבוש תכניות מתאר ארציות ומחוזיות, ייצוג סוגיות במרחב הכפרי ובחקלאות מול מוסדות התכנון והבנייה, קידום תכניות סטאטוטוריות, ייעוץ סטאטוטורי לאגפי המשרד, למועצות וליישובים, תיאום סטאטוטורי מול משרדי הממשלה ואירגונים שונים, הגשת התנגדויות לתכניות ועוד.

 הנחיית נציגי השר במוסדות התכנון והבנייה לסוגיהם - הכשרתם והדרכתם בנושאים התכנוניים שעל סדר היום.
תכנון ופיתוח הכפר

 

 

 

 

סקר אתרי התיירות החקלאית-כפרית בישראל 2019תיירות חקלאית;תיירות במרחב הכפריתכנון ופיתוח הכפר;תיירות במרחב הכפריhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/turs_hafri/maagar_atr/Pages/Seker_Tayarut_2019.aspxסקר אתרי התיירות החקלאית-כפרית בישראל 201912/08/2019 21:00:00{6dda098c-b9da-40af-b46c-14afaeeafe71}149f6d4f-c439-460f-83bc-c47ae97d1d4d128
"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 24 - יולי 2019תכנון ופיתוח הכפרתכנון ופיתוח הכפרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2019/Pages/yedion2_2019.aspx"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 24 - יולי 201923/07/2019 21:00:00{2fd8c861-7625-4cb2-b9e3-de25c5aaa8f3}b6cf52f6-59f9-45c1-9b34-e3f36a7186466
"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 23 - אפריל 2019תכנון ופיתוח הכפרתכנון ופיתוח הכפרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2019/Pages/yedion2019.aspx"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 23 - אפריל 201917/04/2019 21:00:00{2fd8c861-7625-4cb2-b9e3-de25c5aaa8f3}b6cf52f6-59f9-45c1-9b34-e3f36a7186464
החטיבה להתיישבות – תכנית העבודה המאושרת לשנת 2019תכנון ופיתוח הכפרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/Tochnit_2019.aspxהחטיבה להתיישבות – תכנית העבודה המאושרת לשנת 201923/03/2019 22:00:00{69dcff98-6a92-4693-b429-6bb7381e36d4}5dfaf9ce-9ce0-412e-82c4-a1a1d00ef39321

 

 

ברנר-בידרמן חגיתברנר-בידרמן חגית{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461576ברנר-בידרמן חגיתמנהלת תחום בכיר לתכנוןבית דגן03-948573903-9485811Hagitbr@moag.gov.il
מזוז מיכלמזוז מיכל{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466950מזוז מיכלמנהלת תחום תכנון כולל03-945748michalma@moag.gov.il
אמויאל רענןאמויאל רענן{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461757אמויאל רענןמנהל אגף בכיר לתכנון ופיתוח הכפרבית דגן03-948546803-9385811raanana@moag.gov.il
דותן שידותן שי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461794דותן שימנהל תחום בכיר כלכלה כפרית ותיירותבית דגן03-948549603-9485811shadot@moag.gov.il

 

 

תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 30 - 2019)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2019/Pages/tayaron_30.aspxתיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 30 - 2019)09/09/2019 21:00:00
קורס פיתוח מיזמים תיירותיים במרחב הכפריhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/Pages/Development_of_ventures.aspxקורס פיתוח מיזמים תיירותיים במרחב הכפרי13/08/2019 21:00:00
נוהל תמיכה להצבת קרוונים למגורים זמניים ביישובי המועצה האזורית גולן (יישום החלטת ממשלה 2262) - לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/Noal_Tmicha_Karavanim_Golan.aspxנוהל תמיכה להצבת קרוונים למגורים זמניים ביישובי המועצה האזורית גולן (יישום החלטת ממשלה 2262) - לשנת 201912/06/2019 21:00:00
הסדרת יקבי הבוטיק – עדכון לבעלי היקביםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2019/Pages/Information_Boutique_Winery.aspxהסדרת יקבי הבוטיק – עדכון לבעלי היקבים01/06/2019 21:00:00

 

 

 

 

טופס רישום אטרקציות תיירות חקלאיתתיירות חקלאיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tfasim/Pages/form_agriculturetourism.aspxטופס רישום אטרקציות תיירות חקלאיתרישום אטרקציות תיירות חקלאית
בקשה למידע נדרש להיתר – נוסח מקוצר – תצהיר מתכנןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tfasim/Pages/form_takzir_metachnen.aspxבקשה למידע נדרש להיתר – נוסח מקוצר – תצהיר מתכנן
טופס בקשה להיתר לשימוש חורג - היתר לשומרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chok_hityashvut/doc/Pages/heter_shomer.aspxטופס בקשה להיתר לשימוש חורג - היתר לשומר
טופס בקשה להיתר לשימוש חורג רעיית שלפיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chok_hityashvut/doc/Pages/reiyat_shlafim.aspxטופס בקשה להיתר לשימוש חורג רעיית שלפים

 

 

 

 

נוהל למתן חוות דעת המשרד להיתרי בניה עבור מבנים חקלאייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/nohal_heter_bnia.aspxנוהל למתן חוות דעת המשרד להיתרי בניה עבור מבנים חקלאיים27/11/2013 22:00:00
נוהל תשלום פיצויים בגין המתת עופות על פי פקודת מחלות בעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_newkasel.aspxנוהל תשלום פיצויים בגין המתת עופות על פי פקודת מחלות בעלי חיים17/12/2012 22:00:00
תכנית פיתוח הכפר לשנת 2013https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2012/Pages/tohnit_pituah_kfar_2013.aspxתכנית פיתוח הכפר לשנת 201314/11/2012 22:00:00
תכנית פיתוח הכפר לשנת 2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2012/Pages/tochnit_pituach_kfar_2012.aspxתכנית פיתוח הכפר לשנת 201211/01/2012 22:00:00

 

 

תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א - 1981https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/takanot_yosh.aspxתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א - 198129/03/2015 21:00:00
חוק ההתיישבות החקלאיתhttps://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/law_hityshvut.aspxחוק ההתיישבות החקלאית