​​​​

 

 

הרפורמה בענף ההטלהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/Planning_and_Construction/t_yozem/Pages/hatala_reform.aspxהרפורמה בענף ההטלה