2015

 

 

ידיעון "מדברים פיתוח הכפר" מס' 16 דצמבר 2015http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2015/Pages/yedion_pituach_kfar_no16.aspxידיעון "מדברים פיתוח הכפר" מס' 16 דצמבר 2015ידיעון "מדברים פיתוח הכפר" מס' 16 דצמבר 2015
הודעה בדבר מתן תמיכה בפעולות פיתוח הכפר ביהודה ושומרון - 2015http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2015/Pages/tmicha_yosh_2015.aspxהודעה בדבר מתן תמיכה בפעולות פיתוח הכפר ביהודה ושומרון - 2015הודעה בדבר מתן תמיכה בפעולות פיתוח הכפר ביהודה ושומרון - 2015
טיוטת נוהל תמיכה לשנת 2015 יישום החלטת ממשלה 358 תמיכה בפעולות תכנון ופיתוח ביהודה ושומרון - להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2015/Pages/isum_358.aspxטיוטת נוהל תמיכה לשנת 2015 יישום החלטת ממשלה 358 תמיכה בפעולות תכנון ופיתוח ביהודה ושומרון - להערות הציבורטיוטת נוהל תמיכה לשנת 2015 יישום החלטת ממשלה 358 תמיכה בפעולות תכנון ופיתוח ביהודה ושומרון - להערות הציבור
תיירון - עלון התיירות החקלאית - גיליון 22: אלול התשע"ה, ספטמבר 2015http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2015/Pages/tayaron_22.aspxתיירון - עלון התיירות החקלאית - גיליון 22: אלול התשע"ה, ספטמבר 2015עלון התיירות החקלאית, גיליון 22, אלול תשע"ה, ספטמבר 2015
קורס מתכננים במגזר הכפר מחזור שביעי, 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2015/Pages/metacnenim_2016.aspxקורס מתכננים במגזר הכפר מחזור שביעי, 2016קורס מתכננים במגזר הכפר מחזור שביעי, אוגוסט 2015
ידיעון "מדברים פיתוח הכפר" מס' 15 יולי 2015http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2015/Pages/yedion_15_2015.aspxידיעון "מדברים פיתוח הכפר" מס' 15 יולי 2015ידיעון "מדברים פיתוח הכפר" מס' 15 יולי 2015
חקלאות מקיימת במועצה אזורית עמק יזרעאלhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2015/Pages/emeq_izrael.aspxחקלאות מקיימת במועצה אזורית עמק יזרעאלחקלאות מקיימת במ.א. עמק יזרעאל
תיירון - עלון התיירות החקלאית, גיליון 21: ניסן התשע"ה, מרס 2015http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2015/Pages/tayaron_21.aspxתיירון - עלון התיירות החקלאית, גיליון 21: ניסן התשע"ה, מרס 2015עלון התיירות החקלאית, גיליון 21, ניסן תשע"ה, מרס 2015
נהלי תכנית פיתוח הכפר 2015 - 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2015/Pages/tochnit_pituah_kfar_2015.aspxנהלי תכנית פיתוח הכפר 2015 - 2017תכנית פיתוח הכפר לשנת 2015
מסמך מדיניות תכנון - החקלאות והכפר בישראל (מצגת לשר)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2015/Pages/tichnun_kfar_2015.aspxמסמך מדיניות תכנון - החקלאות והכפר בישראל (מצגת לשר)מסמך מדיניות תכנון - החקלאות והכפר בישראל (מצגת לשר)