2016

 

 

ידיעון פיתוח הכפר, מספר 18, דצמ' 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2016/Pages/yedion_dec_2016.aspxידיעון פיתוח הכפר, מספר 18, דצמ' 2016
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על האפשרות לקבל, מתוקף החלטת ממשלה 1561, סיוע מיוחד לאזור יהודה ושומרוןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2016/Pages/KolKore_yesum_hachlata1561-6616.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על האפשרות לקבל, מתוקף החלטת ממשלה 1561, סיוע מיוחד לאזור יהודה ושומרון
New customers on the farmhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2016/Pages/New-customers-on-the-farm.aspxNew customers on the farmלקוחות חדשים בחוות בהולנד, מעבר של חקלאים בהולנד לגיוון תעסוקות. מקור: 01-2016 Wageningen World
Programmes implementing the 2015-2020 Rural Development Policyhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2016/Pages/Programmes-implementing-the-2015-2020-Rural-Development-Policy.aspxProgrammes implementing the 2015-2020 Rural Development Policyתוכניות העבודה לשנים 2015-2020 בנושאי פיתוח הכפר. עבודה שנעשתה עבור הועדה החקלאית של הפרלמנט האירופי.
מחיר המטרה לרבעון 3 לשנת 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2016/Pages/MechirMatara_3_2016.aspxמחיר המטרה לרבעון 3 לשנת 2016
תיירון - עלון התיירות החקלאית - גיליון 23: ניסן התשע"ו, אפריל 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2016/Pages/tayaron_23_april_2016.aspxתיירון - עלון התיירות החקלאית - גיליון 23: ניסן התשע"ו, אפריל 2016אנו שמחים להגיש לכם את הגיליון ה 23- של התיירון. בשער הגיליון הכניסה למושב בית הלל שבאצבע הגליל. בבית הלל מיזמים רבים של תיירות חקלאית וכפרית, וביניהם רפת "דרך החלב" במשק קורלנדר, שהיא אחת ממיזמי התיירות החקלאית אשר זכה לתמיכה. 
סקר על המדיניות החקלאית של האיחוד האירופי CAPhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2016/Pages/Europeans_Agriculture_and_the_CAP.aspxסקר על המדיניות החקלאית של האיחוד האירופי CAP
מדיניות כפרית חדשה ב OECDhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2016/Pages/New_Rural_Policy.aspxמדיניות כפרית חדשה ב OECDמדיניות כפרית חדשה ב OECD
ידיעון פיתוח הכפר מס' 17, יוני 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2016/Pages/yadion-hakfar2016.aspxידיעון פיתוח הכפר מס' 17, יוני 2016