2017

​​

 

 

אירועי סוכות לכל המשפחה בנגבhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2017/Pages/Event_negev_invitation.aspxאירועי סוכות לכל המשפחה בנגב
ידיעון פיתוח הכפר מספר 19 - ספטמבר 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2017/Pages/village_development_newsletter.aspxידיעון פיתוח הכפר מספר 19 - ספטמבר 2017
עלון לתיירות חקלאית וכפרית, גיליון 26, ספטמבר 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2017/Pages/tayaron_26.aspxעלון לתיירות חקלאית וכפרית, גיליון 26, ספטמבר 2017
טיוטת מדריך להוצאת רישיון עסק לעסקים קטנים במרחב הכפרי - להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2017/Pages/Guide_Rural_Businesses_draft.aspxטיוטת מדריך להוצאת רישיון עסק לעסקים קטנים במרחב הכפרי - להערות הציבור
בחינת התקשרויות בענף המפטמות קריטריונים והנחיותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2017/Pages/anaf_mafchemot.aspxבחינת התקשרויות בענף המפטמות קריטריונים והנחיות
עלון לתיירות חקלאית וכפרית, גיליון 25, אפריל 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2017/Pages/tayaron_25.aspxעלון לתיירות חקלאית וכפרית, גיליון 25, אפריל 2017
חוויה בדואית בדרום אדוםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2017/Pages/adom_darom_bedo.aspxחוויה בדואית בדרום אדום