2017

​מה בתיירון?

מ"תיירון לתיירון" - אירועים ופעילויות בתיירות הכפרית​

אירועים קרובים

פרסום אטרקציות של תיירות כפרית/חקלאית ​

תיירות בהתהוות במשתלת סולו-שתיל 

רוח שתות

"דרום אדום" בתיירות הבדואית

סיור ועדת היגוי - חממות תיירות בערבה התיכונה

חלב על הזמן - דרך החלב

אנחנו בעיניים זרות

מבית המשפט: מי אחראי לפגיעה בתלמידה במהלך טיול בית ספרי בעין זיוון

טיול לעץ מיוחד במרחב הכפרי

קישורים לנעשה בעולם תרגום

עלון לתיירות חקלאית וכפרית, גיליון 25, אפריל 2017

 

 

קיבוץ ניר דוד

 

 

קורס ניהול ופיתוח קהילתיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/Pages/Community_management_development.aspxקורס ניהול ופיתוח קהילתי
סקר אתרי התיירות החקלאית-כפרית בישראל 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/turs_hafri/maagar_atr/Pages/Seker_Tayarut_2019.aspxסקר אתרי התיירות החקלאית-כפרית בישראל 2019
תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 29 - 2019)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2019/Pages/tayaron_29.aspxתיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 29 - 2019)