מסמך מדיניות תכנון – "חקלאות וכפר בישראל"

​​


 

 

מסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר בישראל (כולל את כנס פיתוח הכפר)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tochnit_leumit/Pages/ogdan_mipuy.aspxמסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר בישראל (כולל את כנס פיתוח הכפר)כנס פיתוח הכפר, כנס פיתוח הכפר 2016, הרצאות מכנס פיתוח הכפר 2016,
ועדת עבודהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tochnit_leumit/Pages/avoda.aspxועדת עבודה
דו"חותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tochnit_leumit/Pages/dohot.aspxדו"חות
פורום החקלאות והכפרhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tochnit_leumit/Pages/forum_hachaklaut_vehakfar.aspxפורום החקלאות והכפר
מסמך היסודhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tochnit_leumit/Pages/mismach_hayesod.aspxמסמך היסוד
המועצה הארצית לתכנון ולבניהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tochnit_leumit/Pages/moaza_artzit_letichnun.aspxהמועצה הארצית לתכנון ולבניה
שיתוף הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tochnit_leumit/Pages/shituf_hatzibur.aspxשיתוף הציבור
ועדת היגויhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tochnit_leumit/Pages/veadat_higuy.aspxועדת היגוי

 

 

תכנית פיתוח הכפר - נוהלי תמיכה לשנים 2018 - 2019http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/nohal_pituach_18_19.aspxתכנית פיתוח הכפר - נוהלי תמיכה לשנים 2018 - 2019בשנת 2014 גיבש משרד החקלאות ופיתוח הכפר תכנית לפיתוח הכפר לשנים 2015 - 2020.
טיוטת נוהלי תכנית פיתוח הכפר לשנים 2018 - 2019 להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2018/Pages/nohale_tmicha_20182019_draft.aspxטיוטת נוהלי תכנית פיתוח הכפר לשנים 2018 - 2019 להערות הציבור
"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 19 - ספטמבר 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2017/Pages/village_development_newsletter.aspx"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 19 - ספטמבר 2017