מסמך מדיניות תכנון – "חקלאות וכפר בישראל"

​​


 

 

מסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר בישראל (כולל את כנס פיתוח הכפר)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tochnit_leumit/Pages/ogdan_mipuy.aspxמסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר בישראל (כולל את כנס פיתוח הכפר)כנס פיתוח הכפר, כנס פיתוח הכפר 2016, הרצאות מכנס פיתוח הכפר 2016,
ועדת עבודהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tochnit_leumit/Pages/avoda.aspxועדת עבודה
דו"חותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tochnit_leumit/Pages/dohot.aspxדו"חות
פורום החקלאות והכפרhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tochnit_leumit/Pages/forum_hachaklaut_vehakfar.aspxפורום החקלאות והכפר
מסמך היסודhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tochnit_leumit/Pages/mismach_hayesod.aspxמסמך היסוד
המועצה הארצית לתכנון ולבניהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tochnit_leumit/Pages/moaza_artzit_letichnun.aspxהמועצה הארצית לתכנון ולבניה
שיתוף הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tochnit_leumit/Pages/shituf_hatzibur.aspxשיתוף הציבור
ועדת היגויhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tochnit_leumit/Pages/veadat_higuy.aspxועדת היגוי

 

 

"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 19 - ספטמבר 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2017/Pages/village_development_newsletter.aspx"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 19 - ספטמבר 2017
תמיכה בהכשרות קרקע לקליטת משפחות חדשות בישובים מתוכננים בפריפריה לשנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/tmicha_yeshuvim.aspxתמיכה בהכשרות קרקע לקליטת משפחות חדשות בישובים מתוכננים בפריפריה לשנת 2017
"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 18 - דצמבר 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2016/Pages/yedion_dec_2016.aspx"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 18 - דצמבר 2016