​​​​

 

 

מסמך מדיניות הוועדה המחוזית בדבר פלח בחלקות א' במושבים - יוני 2014http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/turs_hafri/yazamut/Pages/agricultural_activity.aspxמסמך מדיניות הוועדה המחוזית בדבר פלח בחלקות א' במושבים - יוני 2014
מסמך יזמות כפרית בת קיימא במשק המשפחתי - 2009 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/turs_hafri/yazamut/Pages/yozmut_kafrit.aspxמסמך יזמות כפרית בת קיימא במשק המשפחתי - 2009
שימושים נלווים לפעילות החקלאית בנחלה במושבי עובדים ובכפרים שיתופייםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/turs_hafri/yazamut/Pages/decision_1316.aspxשימושים נלווים לפעילות החקלאית בנחלה במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים
החלטת מחוזית צפון - מדיניות הוועדה בנושא שימושים לא חקלאיים ביישוב חקלאי בעל נחלות חקלאיותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/turs_hafri/yazamut/Pages/District_decision_2.aspxהחלטת מחוזית צפון - מדיניות הוועדה בנושא שימושים לא חקלאיים ביישוב חקלאי בעל נחלות חקלאיות
החלטת מחוז המרכז​ - עקרונות לגיבוש מדיניות בנושא תיירות כפריתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/turs_hafri/yazamut/Pages/protocol_2009013-.aspxהחלטת מחוז המרכז​ - עקרונות לגיבוש מדיניות בנושא תיירות כפרית
פרוטוקול החלטת ולנת"ע מס' 549http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/turs_hafri/yazamut/Pages/Decision_549.aspxפרוטוקול החלטת ולנת"ע מס' 549
יזמות עסקית עצמית במשק המשפחתי - הדוח השלם http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/turs_hafri/yazamut/Pages/Business_initiatives.aspxיזמות עסקית עצמית במשק המשפחתי - הדוח השלם
החלטת ישיבת מחוז ירושלים - תכנית אב לתיירות ופיתוח הכפרhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/turs_hafri/yazamut/Pages/Decision_2011.aspxהחלטת ישיבת מחוז ירושלים - תכנית אב לתיירות ופיתוח הכפר
נוסח מאושר להחלטת מחוז דרום על פעילות לא חקלאית בחלקות א' של מושביםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/turs_hafri/yazamut/Pages/District_decision.aspxנוסח מאושר להחלטת מחוז דרום על פעילות לא חקלאית בחלקות א' של מושבים