ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 1/2008 (יום ד' 6/2/2008)

 

 

 

 

"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 19 - ספטמבר 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2017/Pages/village_development_newsletter.aspx"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 19 - ספטמבר 2017
תמיכה בהכשרות קרקע לקליטת משפחות חדשות בישובים מתוכננים בפריפריה לשנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/tmicha_yeshuvim.aspxתמיכה בהכשרות קרקע לקליטת משפחות חדשות בישובים מתוכננים בפריפריה לשנת 2017
"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 18 - דצמבר 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2016/Pages/yedion_dec_2016.aspx"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 18 - דצמבר 2016