​​​הפעילות הבינלאומית בתחומי החקלאות מהווה מרכיב מרכזי בחקלאות ישראל. המרכז לסחר חוץ אחראי על התחומים הבאים:

תכנון ו​עידוד הייצוא 

ערך הייצוא החקלאי (הטרי והמזון המעובד) עמד בשנת 2014 על למעלה מ- 2.4 מיליארד דולר. ערך הייצוא החקלאי הטרי עמד בשנת 2014 על למעלה מ- 1.48 מיליארד דולר, גידול של כ 91% בפדיון הדולרי בהשוואה לשנת 2003. היקף הייצוא הטרי והמעובד מגיע לכדי רבע מערך הייצור החקלאי בישראל, כשעיקר הייצוא החקלאי מופנה למערב אירופה (מעל ל- 54% מסך היצוא החקלאי הוא למדינות האיחוד האירופאי). במסגרת פעילותנו לקיומו של יצוא תקין ולעידוד הייצוא, מושם דגש על איכות, מגוון ואיתור נישות חדשות. 
מדיניות היבוא של תוצרת חקלאית טרייה ומעובדת

הליברליזציה ביבוא מחייבת נהלים מקצועיים לשם הגנה על החקלאי הישראלי ויישום הסכמי הסחר. מחלקת היבוא אחראית על פרסום וחלוקת מכסות היבוא, שעליהן התחייבה מדינת ישראל לציבור היבואנים.


תנאי הסחר הבינלאומי

הסכמי הסחר עם מדינות העולם מהווים תשתית ותמריץ להגברת היצוא. בימים אלו מתקיימים דיונים בדבר עדכון הסכם הסחר עם ארה"ב, בדבר הסכמי סחר עתידיים עם הודו, אוקראינה ואיחוד המכסים האירו-אסיאתי. בשנים האחרונות נכנסו לתוקפם הסכם הסחר המעודכן עם האיחוד האירופאי והסכם הסחר עם קבוצת מדינות מרקוסור (ארגנטינה, ברזיל, אורוגוואי ופרגוואי). צפויים להיכנס לתוקף הסכם סחר מעודכן עם קנדה, הסכם סחר עם קולומביה, הסכם עם מדינות אפטא (שוויץ, נורבגיה, איסלנד וליכטנשטיין) והסתיים המשא ומתן על הסכם סחר עם פנמה. המרכז לסחר חוץ במשרד החקלאות פועל בשיתוף מינהל סחר חוץ ומשרד הכלכלה ועוסק בכל היבטי החקלאות בהסכמים אלה.

קשרי חוץ 

המחלקה לקשרי חוץ ממונה על הפעילות הבינלאומית של המשרד החקלאות ופיתוח הכפר. הפעילות מתמקדת בכמה תחומים מרכזיים לרבות טיפוח קשרים מקצועיים עם משרדי חקלאות וגורמים ציבוריים ברחבי בעולם, גיבוש הסכמים בינלאומיים, תכניות ביקור הדדיות, תערוכות וסמינרים בינלאומיים והוצאה לאור של פרסומים בשפות זרות. המחלקה מהווה גורם מקשר בין גופים מקצועיים בתחומי החקלאות ופיתוח הכפר מכל העולם לבין כל יחידות המשרד. 

בנוסף, המחלקה מקיימת קשרי עבודה שוטפים עם משרדי החוץ, הכלכלה והתעשייה, הגנת הסביבה, שגרירויות, מכון היצוא ולשכות המסחר הישראלית והדו לאומיות. 

סחר חוץ

 

 

משרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתי מאכל לתעשייה http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/Licenses_for_table_olives.aspxמשרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתי מאכל לתעשייה 03/01/2017 22:00:00{35f0627a-0376-4686-8e5e-873a749f2d0e}f7fecd48-79b5-447a-ac69-8f476422fc424
הסתיימה מכסת התפוחים באיחוד האירופיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/michsa_apple_8085.aspxהסתיימה מכסת התפוחים באיחוד האירופי01/01/2017 22:00:00{35f0627a-0376-4686-8e5e-873a749f2d0e}f7fecd48-79b5-447a-ac69-8f476422fc422
משרד החקלאות פתח מכסות יבוא פטורות ממכס לקישואים ומלפפונים לאור עליית מחירם ומחסור בשוקhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/import_tax_free_Cucumbers_and_zucchini.aspxמשרד החקלאות פתח מכסות יבוא פטורות ממכס לקישואים ומלפפונים לאור עליית מחירם ומחסור בשוק30/11/2016 22:00:00{bade990e-c229-443e-9933-16df57ce4074}70f4b7e9-3e3c-4d10-bdf7-1ed06cb775a557
דו"ח ניצול מכסות ביבוא, נכון לתאריך: ח' תשרי התשע"ז, 10.10.2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2016/Pages/nizul_michsot_102016.aspxדו"ח ניצול מכסות ביבוא, נכון לתאריך: ח' תשרי התשע"ז, 10.10.201609/10/2016 21:00:00{0131b3ad-5df1-468a-abff-b56590c08e4f}c0dd873a-673d-4dfa-ad1e-bf2d9422e34f63

 

 

דקלה דבי-נאורדקלה דבי-נאור{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466641דבי-נאור דקלהמנהלת תחום יצוא וקידום מכירות, יו"ר המועצה לזכויות מטפחים03-948593603-9485839diklad@moag.gov.il
בן דוד יצחקבן דוד יצחק{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461628בן דוד יצחקסמנכ"ל בכיר לסחר חוץבית דגןitzikb@moag.gov.il
רגב אריהרגב אריה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461771רגב אריהסגן מנהל המרכז (סחר חוץ)בית דגן9485870regeva@moag.gov.il
גינוסר אמירגינוסר אמיר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461430גינוסר אמירמרכז בכיר (כלכלה ויצוא חקלאי)בית דגןAmirG@moag.gov.il

 

 

מכסת הדבש מהאיחוד האירופאי – מכסה 4096 לסוחריי המזון – חולקה במלואה. http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/nizul_michsot_dvash.aspxמכסת הדבש מהאיחוד האירופאי – מכסה 4096 לסוחריי המזון – חולקה במלואה. 22/01/2017 22:00:00
הודעה על פרסום נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/nohal_tmichot_news.aspxהודעה על פרסום נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 201721/01/2017 22:00:00
דו"ח ניצול מכסות יבוא ביקוש גבוה לשנת 2017 נכון לתאריך 19.01.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/dou_nizul_michsot_160117.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא ביקוש גבוה לשנת 2017 נכון לתאריך 19.01.201718/01/2017 22:00:00
דו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה לשנת 2017 נכון לתאריך 12.1.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/Pages/doh_nizul_michsot.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה לשנת 2017 נכון לתאריך 12.1.201711/01/2017 22:00:00

 

 

לא למחוק דף שקשור לתוצאות חיפוש דפיםאכיפה ופיקוח צומח וחי;גינון וגני נוי;המועצה העליונה למזון;חקלאות אורגנית;חקלאות ירוקה;יבוא ויצוא;לחבק עץ;מחקר ופיתוח חקלאי;מים וקרקע;מימון והשקעות;מערכת מידע גיאוגרפי;ניתוח שיווקי - יצוא לתוצרת חקלאית טרייה;עובדים זרים;ענפי בעלי חיים;ענפי הצומח;רווחת בעלי חיים וחיות מחמד;שיתוף והדרכה חקלאית בינלאומית;שנת השמיטה תשע"ה;תיירות חקלאית;תכנון ופיתוח הכפר;תיירות במרחב הכפרי;עיקור וסירוס כלבים;הגנה על עצים בתהליכי רישוי ובנייה;הגנת עצים;מסלולי טיול וסיפורי עצים;פקיד היערות;שומרים על העצים - מיזמים חינוכיים להגנה על עצים;אנרגיה חלופית;גינון וגנים;גינון קהילתי;הגנים הבוטניים בישראלhttp://www.moag.gov.il/Pages/Not_Erase.aspxלא למחוק דף שקשור לתוצאות חיפוש דפים
אישור לרשות המכס - בדבר תנאי בפרט המכס (אישור מנכ"ל למילוי ידני)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/forms/Pages/ishur_mehes.aspxאישור לרשות המכס - בדבר תנאי בפרט המכס (אישור מנכ"ל למילוי ידני)
ishur_lefi_tsav_yevu_otonomyhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/טפסים/Documents/Forms/DispForm.aspx?ID=19ishur_lefi_tsav_yevu_otonomy
בקשה לרשיון יבוא מיכון חקלאיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/טפסים/Pages/import_Machinery_agri.aspxבקשה לרשיון יבוא מיכון חקלאי
טופס לקבלת רישיון/אישור יבוא ציוד חקלאיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/טפסים/Pages/kabalat_rishayon_yevu_yetzu.aspxטופס לקבלת רישיון/אישור יבוא ציוד חקלאיטופס לקבלת רישיון/אישור יבוא ציוד חקלאי

 

 

 

 

נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 2017 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/Nohal_Tmicha_Kidum_yetzu_tozeret_haklait2017.aspxנוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 2017 21/01/2017 22:00:00
נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/Nohal_yevu2017.aspxנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 201729/10/2016 21:00:00
נוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל בגין קציר 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/nohal_rishyonot_yevu_2016.aspxנוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל בגין קציר 201625/05/2016 21:00:00
נוהל חלוקת מכסות דבש 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2016/Pages/Import_2016_honey1.aspxנוהל חלוקת מכסות דבש 201610/01/2016 22:00:00