​​​הפעילות הבינלאומית בתחומי החקלאות מהווה מרכיב מרכזי בחקלאות ישראל. המרכז לסחר חוץ אחראי על התחומים הבאים:

תכנון ו​עידוד הייצוא 
ערך הייצוא החקלאי (הטרי והמזון המעובד) עמד בשנת 2014 על למעלה מ- 2.4 מיליארד דולר. ערך הייצוא החקלאי הטרי עמד בשנת 2014 על למעלה מ- 1.48 מיליארד דולר, גידול של כ 91% בפדיון הדולרי בהשוואה לשנת 2003. היקף הייצוא הטרי והמעובד מגיע לכדי רבע מערך הייצור החקלאי בישראל, כשעיקר הייצוא החקלאי מופנה למערב אירופה (מעל ל- 54% מסך היצוא החקלאי הוא למדינות האיחוד האירופאי). במסגרת פעילותנו לקיומו של יצוא תקין ולעידוד הייצוא, מושם דגש על איכות, מגוון ואיתור נישות חדשות. 


מדיניות היבוא של תוצרת חקלאית טרייה ומעובדת
הליברליזציה ביבוא מחייבת נהלים מקצועיים לשם הגנה על החקלאי הישראלי ויישום הסכמי הסחר. מחלקת היבוא אחראית על פרסום וחלוקת מכסות היבוא, שעליהן התחייבה מדינת ישראל לציבור היבואנים.

תנאי הסחר הבינלאומי
הסכמי הסחר עם מדינות העולם מהווים תשתית ותמריץ להגברת היצוא. בימים אלו מתקיימים דיונים בדבר עדכון הסכם הסחר עם ארה"ב, בדבר הסכמי סחר עתידיים עם הודו, אוקראינה ואיחוד המכסים האירו-אסיאתי. בשנים האחרונות נכנסו לתוקפם הסכם הסחר המעודכן עם האיחוד האירופאי והסכם הסחר עם קבוצת מדינות מרקוסור (ארגנטינה, ברזיל, אורוגוואי ופרגוואי). צפויים להיכנס לתוקף הסכם סחר מעודכן עם קנדה, הסכם סחר עם קולומביה, הסכם עם מדינות אפטא (שוויץ, נורבגיה, איסלנד וליכטנשטיין) והסתיים המשא ומתן על הסכם סחר עם פנמה. המרכז לסחר חוץ במשרד החקלאות פועל בשיתוף מינהל סחר חוץ ומשרד הכלכלה ועוסק בכל היבטי החקלאות בהסכמים אלה.

קשרי חוץ 
המחלקה לקשרי חוץ ממונה על הפעילות הבינלאומית של המשרד החקלאות ופיתוח הכפר. הפעילות מתמקדת בכמה תחומים מרכזיים לרבות טיפוח קשרים מקצועיים עם משרדי חקלאות וגורמים ציבוריים ברחבי בעולם, גיבוש הסכמים בינלאומיים, תכניות ביקור הדדיות, תערוכות וסמינרים בינלאומיים והוצאה לאור של פרסומים בשפות זרות. המחלקה מהווה גורם מקשר בין גופים מקצועיים בתחומי החקלאות ופיתוח הכפר מכל העולם לבין כל יחידות המשרד. 

בנוסף, המחלקה מקיימת קשרי עבודה שוטפים עם משרדי החוץ, הכלכלה והתעשייה, הגנת הסביבה, שגרירויות, מכון היצוא ולשכות המסחר הישראלית והדו לאומיות. 

סחר חוץ

 

 

לקראת הפסח, ובכדי למנוע מצב של מחסור בירקות, משרד האוצר ומשרד החקלאות פתחו את מכסת יבוא הירקות, אולם בפועל יובאו לישראל כ-1,100 טון בלבד מתוך 60,000 טון מכסות שנפתחויבוא ויצוא;מחירי תוצרת חקלאית ופיקוח מחיריםדוברות והסברה;סחר חוץhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/import_veg.aspxלקראת הפסח, ובכדי למנוע מצב של מחסור בירקות, משרד האוצר ומשרד החקלאות פתחו את מכסת יבוא הירקות, אולם בפועל יובאו לישראל כ-1,100 טון בלבד מתוך 60,000 טון מכסות שנפתחו08/04/2017 21:00:00{dbc09db4-1997-488a-abae-6ee5f86ec20b}68aa43bd-c262-4260-b0a8-c1473c4f20c846
יבוא חציל לתעשייה מירדןסחר חוץhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/hazil_letaasiya_meyarden.aspxיבוא חציל לתעשייה מירדן26/02/2017 22:00:00{35f0627a-0376-4686-8e5e-873a749f2d0e}f7fecd48-79b5-447a-ac69-8f476422fc4221
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על עדכון נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017 יבוא ויצואסחר חוץhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/himza_michsot_2017.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על עדכון נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017 30/01/2017 22:00:00{35f0627a-0376-4686-8e5e-873a749f2d0e}f7fecd48-79b5-447a-ac69-8f476422fc4217
משרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתי מאכל לתעשייה יבוא ויצואסחר חוץhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/Licenses_for_table_olives.aspxמשרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתי מאכל לתעשייה 03/01/2017 22:00:00{35f0627a-0376-4686-8e5e-873a749f2d0e}f7fecd48-79b5-447a-ac69-8f476422fc424

 

 

דקלה דבי-נאורדקלה דבי-נאור{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466641דבי-נאור דקלהמנהלת תחום יצוא וקידום מכירות, יו"ר המועצה לזכויות מטפחים03-948593603-9485839diklad@moag.gov.il
בן דוד יצחקבן דוד יצחק{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461628בן דוד יצחקסמנכ"ל בכיר לסחר חוץבית דגןitzikb@moag.gov.il
רגב אריהרגב אריה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461771רגב אריהסגן מנהל המרכז (סחר חוץ)בית דגן9485870regeva@moag.gov.il
גינוסר אמירגינוסר אמיר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461430גינוסר אמירמרכז בכיר (כלכלה ויצוא חקלאי)בית דגןAmirG@moag.gov.il

 

 

חמצה: מכסה 7138 ממדינות WTO http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/himza21.5.17.aspxחמצה: מכסה 7138 ממדינות WTO 20/05/2017 21:00:00
מילוי מכסות יבוא באיחוד האירופיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/miluy_michsot_yevu_baehud_haehud.aspxמילוי מכסות יבוא באיחוד האירופי20/05/2017 21:00:00
דו"ח עדכון ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה - נכון לתאריך 18.05.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/edkun_michsot.aspxדו"ח עדכון ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה - נכון לתאריך 18.05.201717/05/2017 21:00:00
חמצה: מכסה 7138 ממדינות WTO - נוצלה במלואה http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/1himza.aspxחמצה: מכסה 7138 ממדינות WTO - נוצלה במלואה 15/05/2017 21:00:00

 

 

ishur_lefi_tsav_yevu_otonomyhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/טפסים/Documents/Forms/DispForm.aspx?ID=19ishur_lefi_tsav_yevu_otonomy
בקשה לרשיון יבוא מיכון חקלאיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/טפסים/Pages/import_Machinery_agri.aspxבקשה לרשיון יבוא מיכון חקלאי
טופס לקבלת רישיון/אישור יבוא ציוד חקלאיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/טפסים/Pages/kabalat_rishayon_yevu_yetzu.aspxטופס לקבלת רישיון/אישור יבוא ציוד חקלאיטופס לקבלת רישיון/אישור יבוא ציוד חקלאי
אישור לפי צו יבוא חופשי-אוטונומייבוא ויצואhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/טפסים/Pages/tzav_yevu_chofshi.aspxאישור לפי צו יבוא חופשי-אוטונומיאישור לפי צו יבוא חופשי-אוטונומי
בקשה לרשיון יבוא למכסות משרד החקלאותיבוא ויצואhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/forms/Pages/agriculture_import_license_application.aspxבקשה לרשיון יבוא למכסות משרד החקלאות

 

 

 

 

נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/Nohal_yevu2017.aspxנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 201729/10/2016 21:00:00
נוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל בגין קציר 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/nohal_rishyonot_yevu_2016.aspxנוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל בגין קציר 201625/05/2016 21:00:00
נוהל חלוקת מכסות דבש 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2016/Pages/Import_2016_honey1.aspxנוהל חלוקת מכסות דבש 201610/01/2016 22:00:00
נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/nohal_yevu.aspxנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 201607/11/2015 22:00:00