טפסים

 

 

בקשה לרשיון יבוא למכסות משרד החקלאות באמצעות מערכת מסלו"לhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/forms/Pages/agriculture_import_license_application.aspxבקשה לרשיון יבוא למכסות משרד החקלאות באמצעות מערכת מסלו"ל
בקשה לרשיון יצואhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/forms/Pages/bak_rish_exp.aspxבקשה לרשיון יצוא
בקשה לאישור מנכ"ל באמצעות מערכת מסלו"לhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/forms/Pages/form_ishur_mankal.aspxבקשה לאישור מנכ"ל באמצעות מערכת מסלו"לטופס אישור מנכ"ל
טופס עדכון פרטים (יבואני מכסות)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/forms/Pages/idkun_exp_michsot.aspxטופס עדכון פרטים (יבואני מכסות)
אישור לרשות המכס - בדבר תנאי בפרט המכס (אישור מנכ"ל למילוי ידני או מקוון)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/forms/Pages/ishur_mehes.aspxאישור לרשות המכס - בדבר תנאי בפרט המכס (אישור מנכ"ל למילוי ידני או מקוון)
בקשה לרישיון יבוא כולל הצעת הזמנהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/forms/Pages/rishyavu.aspxבקשה לרישיון יבוא כולל הצעת הזמנה
בקשה לאישור של המרכז לסחר חוץ על פי צו יבוא חופשיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/forms/Pages/yavuhufshi.aspxבקשה לאישור של המרכז לסחר חוץ על פי צו יבוא חופשי
טופס עדכון פרטי יצואןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/forms/Pages/טופס עדכון פרטי יצואן.aspxטופס עדכון פרטי יצואן