נהלים

​לפי סעיף 2 לצו יבוא חופשי, תשע"ד – 2014 , יבוא חיטה למאכל טעון קבלת רישיון יבוא. נוהל זה מסדיר את התנאים לקבלת רישיון היבוא.