2017

​משרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתי מאכל לתעשייה - בפרט המכס 200570109 – מכסה 2073 – WTO  - בכמות של 1500 טון.   
המכסה תחולק לתעשיית שימורי הזיתים על פי חלקה היחסי של כל תעשייה.
לבקשות יש לצרף אישור רו"ח על כמות הזיתים שעובדה במפעל בשנים 2015 ו-2016, כל שנה בנפרד. כמו כן יש להגיש הצרופות הנדרשות עפ"י נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017 .
את הבקשות יש למלא בטופס מקוון 
   
או לשלוח במייל ל – yevu@moag.gov.il