2017

​לידיעה - הסתיימה מכסת האגסים מהאיחוד האירופאי - מכסה מס' 8087  לותיקים  – חלוקה ראשונה