2017

​לידיעה - הסתיימה מכסת האגסים מהאיחוד האירופאי - מכסה מס' 8087  לותיקים  – חלוקה ראשונה

 

 

דו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה לשנת 2017 נכון לתאריך 23.02.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/dou_nizul_michsot_160117.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה לשנת 2017 נכון לתאריך 23.02.2017
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על תיקון לפרסום מיום 22/2/02017 לבצל – איחוד אירופאי מכסה 7039 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/tikun_bazal.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על תיקון לפרסום מיום 22/2/02017 לבצל – איחוד אירופאי מכסה 7039
עדכון תאריך הגשה - נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 2017 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/Nohal_Tmicha_Kidum_yetzu_tozeret_haklait2017.aspxעדכון תאריך הגשה - נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 2017