2017

​לידיעה - הסתיימה מכסת האגסים מהאיחוד האירופאי - מכסה מס' 8087  לותיקים  – חלוקה ראשונה

 

 

הודעה ליבואנים - הבהרה בעניין שימוש בגרעיני המפ לצורך הזנת בעלי חייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2017/Pages/yevu_hemp.aspxהודעה ליבואנים - הבהרה בעניין שימוש בגרעיני המפ לצורך הזנת בעלי חיים
פטריות – מכסה 7095 איחוד אירופי http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/pitriyot.aspxפטריות – מכסה 7095 איחוד אירופי
קבלת מידע לעניין ייצוא כלבים בישראל, אשר קיים קושי באימוצם בארץ, למטרת אימוץ ושיקום בחו"לhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2017/Pages/yetzu_klavim.aspxקבלת מידע לעניין ייצוא כלבים בישראל, אשר קיים קושי באימוצם בארץ, למטרת אימוץ ושיקום בחו"ל