2017

​לידיעה - הסתיימה מכסת האגסים מהאיחוד האירופאי - מכסה מס' 8087  לותיקים  – חלוקה ראשונה

 

 

מכסת הדבש מהאיחוד האירופאי – מכסה 4096 לסוחריי המזון – חולקה במלואה. http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/nizul_michsot_dvash.aspxמכסת הדבש מהאיחוד האירופאי – מכסה 4096 לסוחריי המזון – חולקה במלואה.
נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 2017 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/Nohal_Tmicha_Kidum_yetzu_tozeret_haklait2017.aspxנוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 2017 פרסום נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 2017 (ינואר - דצמבר 2017), הגשה עד 16.02.17
הודעה על פרסום נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/nohal_tmichot_news.aspxהודעה על פרסום נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 2017