2017

 

 

המרכז לסחר חוץ מודיע על מפגש יבואנים בנושא הערכות לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/kenes_yevuanim.aspxהמרכז לסחר חוץ מודיע על מפגש יבואנים בנושא הערכות לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018
משרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתי מאכל לתעשייהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/yevu_zitim.aspxמשרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתי מאכל לתעשייה
רישיונות יצוא תוצרת חקלאית לסיןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/export_to_china.aspxרישיונות יצוא תוצרת חקלאית לסין
רישיונות ליצוא תוצרת חקלאית לאיחוד האירו-אסיאתיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/hescim_sahar.aspxרישיונות ליצוא תוצרת חקלאית לאיחוד האירו-אסיאתי
דו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה לשנת 2017 - נכון לתאריך 28.06.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/nizul_michsot280617.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה לשנת 2017 - נכון לתאריך 28.06.2017
תפוחים: מכסה 8088 – מרקוסור - המכסה נוצלה במלואה - לוותיקים http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/markosur8088.aspxתפוחים: מכסה 8088 – מרקוסור - המכסה נוצלה במלואה - לוותיקים
חמצה: מכסה 7133 - מקסיקו - המכסה נוצלה במלואה - לותיקים http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/himza7133.aspxחמצה: מכסה 7133 - מקסיקו - המכסה נוצלה במלואה - לותיקים
דו"ח עדכון ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה - נכון לתאריך 14.06.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/doh_nizul_14617.aspxדו"ח עדכון ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה - נכון לתאריך 14.06.2017
חמצה: מכסה 7144 – מרקוסור – המכסה נוצלה במלואהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/michsa_7144.aspxחמצה: מכסה 7144 – מרקוסור – המכסה נוצלה במלואה
תפוחים: מכסה 819 – ארה"ב – המכסה נוצלה במלואה – לותיקיםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/sof_michsat_tapouhim.aspxתפוחים: מכסה 819 – ארה"ב – המכסה נוצלה במלואה – לותיקים
חמצה: מכסה 7138 ממדינות WTO - נוצלה במלואה מכסה 7138 WTO http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/himza1.aspxחמצה: מכסה 7138 ממדינות WTO - נוצלה במלואה מכסה 7138 WTO
דו"ח עדכון ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה - נכון לתאריך 01.06.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/doh_nizoul_mixhsot1.6.aspxדו"ח עדכון ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה - נכון לתאריך 01.06.2017
חמצה: מכסה 7138 ממדינות WTO http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/himza21.5.17.aspxחמצה: מכסה 7138 ממדינות WTO
מילוי מכסות יבוא באיחוד האירופיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/miluy_michsot_yevu_baehud_haehud.aspxמילוי מכסות יבוא באיחוד האירופי
דו"ח עדכון ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה - נכון לתאריך 18.05.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/edkun_michsot.aspxדו"ח עדכון ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה - נכון לתאריך 18.05.2017
חמצה: מכסה 7138 ממדינות WTO - נוצלה במלואה http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/1himza.aspxחמצה: מכסה 7138 ממדינות WTO - נוצלה במלואה
רישיונות ליבוא מלפפון מירדן לתעשיית המלפפונים החמוצים – עדכון לפרסום מיום 7.5.17 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/edkun_melafefon.aspxרישיונות ליבוא מלפפון מירדן לתעשיית המלפפונים החמוצים – עדכון לפרסום מיום 7.5.17
חמצה: מכסה 7138 ממדינות WTO - מכסה נוספת של 500 טון http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/himza.aspxחמצה: מכסה 7138 ממדינות WTO - מכסה נוספת של 500 טון
חמצה: מכסה 7138 ממדינות WTO - נוצלה במלואה http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/himza_nuzla_bemloa.aspxחמצה: מכסה 7138 ממדינות WTO - נוצלה במלואה
רישיונות ליבוא מלפפון מירדן לתעשיית המלפפונים החמוציםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/melafefon_latasiya.aspxרישיונות ליבוא מלפפון מירדן לתעשיית המלפפונים החמוצים
דו"ח ניצול מכסות בביקוש גבוה לשנת 2017 נכון ליום 04/05/2017 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/nizul_michsot.aspxדו"ח ניצול מכסות בביקוש גבוה לשנת 2017 נכון ליום 04/05/2017
מכסה 7039 - הסתיימה לותיקיםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/bazal.aspxמכסה 7039 - הסתיימה לותיקים
חמצה: מכסה 7138 ממדינות WTOhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/MICHSA7138.aspxחמצה: מכסה 7138 ממדינות WTO
דו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה לשנת 2017 נכון לתאריך 20.04.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/doh_nizul_micsot.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה לשנת 2017 נכון לתאריך 20.04.2017
חמצה מכסה 7138 -WTO http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/michsat_himza.aspxחמצה מכסה 7138 -WTO