2017

 

 

נוהל רשת ביטחון ליבוא ביצים חומות למשווקים לקראת פסחhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/nohal_reshet_bitahon_leyevue_byzim_homot.aspxנוהל רשת ביטחון ליבוא ביצים חומות למשווקים לקראת פסח
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות במכסה 7026-WTOhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/michsot_hagim.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות במכסה 7026-WTO
דו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה לשנת 2017 נכון לתאריך 02.03.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/doh_nizul_michsot.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה לשנת 2017 נכון לתאריך 02.03.2017
הבהרה לפרסום מיום 23/2/2017 בנוגע להגשת בקשות לבצל - איחוד אירופאי מכסה 7039 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/edkuon_bazal.aspxהבהרה לפרסום מיום 23/2/2017 בנוגע להגשת בקשות לבצל - איחוד אירופאי מכסה 7039
יבוא חציל לתעשייה מירדןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/hazil_letaasiya_meyarden.aspxיבוא חציל לתעשייה מירדן
דו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה לשנת 2017 נכון לתאריך 23.02.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/dou_nizul_michsot_160117.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה לשנת 2017 נכון לתאריך 23.02.2017
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על תיקון לפרסום מיום 22/2/02017 לבצל – איחוד אירופאי מכסה 7039 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/tikun_bazal.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על תיקון לפרסום מיום 22/2/02017 לבצל – איחוד אירופאי מכסה 7039
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על עדכון נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017 כדלהלן: http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/michsat_dvash.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על עדכון נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017 כדלהלן:
הסתיימה מכסת הצימוקים מארה"ב http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/michsa818.aspxהסתיימה מכסת הצימוקים מארה"ב
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על עדכון נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/himza_michsot_2017.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על עדכון נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017
חלוקה שניה של תפוחים מהאיחוד האירופאי - מכסה 8085http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/haluka_shniya_tapuhim.aspxחלוקה שניה של תפוחים מהאיחוד האירופאי - מכסה 8085
מכסת הדבש מהאיחוד האירופאי – מכסה 4096 לסוחריי המזון – חולקה במלואה. http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/nizul_michsot_dvash.aspxמכסת הדבש מהאיחוד האירופאי – מכסה 4096 לסוחריי המזון – חולקה במלואה.
הודעה על פרסום נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/nohal_tmichot_news.aspxהודעה על פרסום נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 2017
הסתיימה מכסת האגסים מהאיחוד האירופאי - מכסה מס' 8087 לותיקים – חלוקה ראשונהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/agas.aspxהסתיימה מכסת האגסים מהאיחוד האירופאי - מכסה מס' 8087 לותיקים – חלוקה ראשונה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על עדכונים בנספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017 כדלהלן : http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/update_nispach_a.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על עדכונים בנספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017 כדלהלן :
דו"ח ניצול מכסות בביקוש גבוה לשנת 2017 נכון ליום 09/01/2017 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/doch_nizul_michsot_09012017.aspxדו"ח ניצול מכסות בביקוש גבוה לשנת 2017 נכון ליום 09/01/2017
משרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתי מאכל לתעשייה http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/Licenses_for_table_olives.aspxמשרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתי מאכל לתעשייה
הסתיימה מכסת התפוחים באיחוד האירופיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/michsa_apple_8085.aspxהסתיימה מכסת התפוחים באיחוד האירופי