2017

 

 

הסתיימה מכסת הדבש מהאיחוד האירופאי - מכסה 4095http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/michsat_dvash.aspxהסתיימה מכסת הדבש מהאיחוד האירופאי - מכסה 4095
דו"ח ניצול מכסות יבוא ביקוש גבוה לשנת 2017 נכון לתאריך 14.02.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/dou_nizul_michsot_160117.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא ביקוש גבוה לשנת 2017 נכון לתאריך 14.02.2017
הסתיימה מכסת הצימוקים מארה"ב http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/michsa818.aspxהסתיימה מכסת הצימוקים מארה"ב
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על עדכון נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/himza_michsot_2017.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על עדכון נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017
חלוקה שניה של תפוחים מהאיחוד האירופאי - מכסה 8085http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/haluka_shniya_tapuhim.aspxחלוקה שניה של תפוחים מהאיחוד האירופאי - מכסה 8085
מכסת הדבש מהאיחוד האירופאי – מכסה 4096 לסוחריי המזון – חולקה במלואה. http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/nizul_michsot_dvash.aspxמכסת הדבש מהאיחוד האירופאי – מכסה 4096 לסוחריי המזון – חולקה במלואה.
הודעה על פרסום נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/nohal_tmichot_news.aspxהודעה על פרסום נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 2017
הסתיימה מכסת האגסים מהאיחוד האירופאי - מכסה מס' 8087 לותיקים – חלוקה ראשונהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/agas.aspxהסתיימה מכסת האגסים מהאיחוד האירופאי - מכסה מס' 8087 לותיקים – חלוקה ראשונה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על עדכונים בנספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017 כדלהלן : http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/update_nispach_a.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על עדכונים בנספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017 כדלהלן :
דו"ח ניצול מכסות בביקוש גבוה לשנת 2017 נכון ליום 09/01/2017 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/doch_nizul_michsot_09012017.aspxדו"ח ניצול מכסות בביקוש גבוה לשנת 2017 נכון ליום 09/01/2017
משרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתי מאכל לתעשייה http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/Licenses_for_table_olives.aspxמשרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתי מאכל לתעשייה
הסתיימה מכסת התפוחים באיחוד האירופיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/michsa_apple_8085.aspxהסתיימה מכסת התפוחים באיחוד האירופי