2017

 

 

דבש - מכסה 4095 - איחוד אירופי, מכסה 4092 WTO http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/dvashavush.aspxדבש - מכסה 4095 - איחוד אירופי, מכסה 4092 WTO
מכסת חבושים - 8086 - איחוד אירופיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/havush.aspxמכסת חבושים - 8086 - איחוד אירופי
פטריות – מכסה 7095 איחוד אירופי http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/pitriyot.aspxפטריות – מכסה 7095 איחוד אירופי
חלוקת רישיונות ליבוא דבש באריזות שמשקלן עד 1.5 ק"ג - לסוחרים בינ"ל בענף המזוןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/yevudvash120917.aspxחלוקת רישיונות ליבוא דבש באריזות שמשקלן עד 1.5 ק"ג - לסוחרים בינ"ל בענף המזון
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות במכסה 7026-WTOhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/michsot_hagim200817.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות במכסה 7026-WTO
מכסת הביצים בהיקף של 25 מיליון ביצים למשווקים ו- 5 מיליון ביצים לתעשייה בתוקף עד 10.10.2017 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/Industrial_eggs_10102017.aspxמכסת הביצים בהיקף של 25 מיליון ביצים למשווקים ו- 5 מיליון ביצים לתעשייה בתוקף עד 10.10.2017
דו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה - מעודכן לתאריך 13.08.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/doh_nizoul_mixhsot13.08.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה - מעודכן לתאריך 13.08.2017
כרוב לבן אדום לתעשיה – מכסה 7025 WTO http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/kruv-lavaadom.aspxכרוב לבן אדום לתעשיה – מכסה 7025 WTO
משרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא כרוב לבן - אדום בפרט המכס 070490313 – מ - WTO – מכסה 7025http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/kruvlavanadom.aspxמשרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא כרוב לבן - אדום בפרט המכס 070490313 – מ - WTO – מכסה 7025
דו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה - מעודכן לתאריך 24.07.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/doh_nizoul_mixhsot24.7.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה - מעודכן לתאריך 24.07.2017
המרכז לסחר חוץ מודיע על מפגש יבואנים בנושא הערכות לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/kenes_yevuanim.aspxהמרכז לסחר חוץ מודיע על מפגש יבואנים בנושא הערכות לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018
משרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתי מאכל לתעשייהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/yevu_zitim.aspxמשרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתי מאכל לתעשייה
רישיונות יצוא תוצרת חקלאית לסיןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/export_to_china.aspxרישיונות יצוא תוצרת חקלאית לסין
רישיונות ליצוא תוצרת חקלאית לאיחוד האירו-אסיאתיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/hescim_sahar.aspxרישיונות ליצוא תוצרת חקלאית לאיחוד האירו-אסיאתי
דו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה לשנת 2017 - נכון לתאריך 28.06.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/nizul_michsot280617.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה לשנת 2017 - נכון לתאריך 28.06.2017
תפוחים: מכסה 8088 – מרקוסור - המכסה נוצלה במלואה - לוותיקים http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/markosur8088.aspxתפוחים: מכסה 8088 – מרקוסור - המכסה נוצלה במלואה - לוותיקים
חמצה: מכסה 7133 - מקסיקו - המכסה נוצלה במלואה - לותיקים http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/himza7133.aspxחמצה: מכסה 7133 - מקסיקו - המכסה נוצלה במלואה - לותיקים
דו"ח עדכון ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה - נכון לתאריך 14.06.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/doh_nizul_14617.aspxדו"ח עדכון ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה - נכון לתאריך 14.06.2017
חמצה: מכסה 7144 – מרקוסור – המכסה נוצלה במלואהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/michsa_7144.aspxחמצה: מכסה 7144 – מרקוסור – המכסה נוצלה במלואה
תפוחים: מכסה 819 – ארה"ב – המכסה נוצלה במלואה – לותיקיםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/sof_michsat_tapouhim.aspxתפוחים: מכסה 819 – ארה"ב – המכסה נוצלה במלואה – לותיקים
חמצה: מכסה 7138 ממדינות WTO - נוצלה במלואה מכסה 7138 WTO http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/himza1.aspxחמצה: מכסה 7138 ממדינות WTO - נוצלה במלואה מכסה 7138 WTO
דו"ח עדכון ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה - נכון לתאריך 01.06.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/doh_nizoul_mixhsot1.6.aspxדו"ח עדכון ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה - נכון לתאריך 01.06.2017
חמצה: מכסה 7138 ממדינות WTO http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/himza21.5.17.aspxחמצה: מכסה 7138 ממדינות WTO
מילוי מכסות יבוא באיחוד האירופיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/miluy_michsot_yevu_baehud_haehud.aspxמילוי מכסות יבוא באיחוד האירופי
דו"ח עדכון ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה - נכון לתאריך 18.05.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/edkun_michsot.aspxדו"ח עדכון ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה - נכון לתאריך 18.05.2017