2017

 

 

מידע עזר לנכנסים והיוצאים בלווי חיות מחמדhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/Pages/meda_ezer.aspxמידע עזר לנכנסים והיוצאים בלווי חיות מחמד
הודעה ליבואנים - שינוי דרישות יבוא זרעי סלקhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_selek_adom.aspxהודעה ליבואנים - שינוי דרישות יבוא זרעי סלק
רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים - 29.3.17http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/yevu_basar/Pages/mifalim_yevu_basar_29-3-17.aspxרשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים - 29.3.17