2017

 

 

הסתיימה מכסת האגסים 8087 - חלוקה שניהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/Pages/histayma_michsat_agasim_haluka_shniya.aspxהסתיימה מכסת האגסים 8087 - חלוקה שניה
לאחר דיונים של שנים: נחתם הסכם רחב היקף לייצוא מוצרי חלב ישראלים לסיןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2017/Pages/export_milk_to-china.aspxלאחר דיונים של שנים: נחתם הסכם רחב היקף לייצוא מוצרי חלב ישראלים לסין
תפוחים מארה"ב מכסה 819 - חלוקה שניהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/Pages/tpuhim_haluka_shniya.aspxתפוחים מארה"ב מכסה 819 - חלוקה שניה