2017

​​​המרכז לסחר חוץ במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, מבקש לקבל הצעות מחיר לקבלת שירותי עיצוב ועריכת מצגות בנושא "חקלאות ישראל'.

מטרת המצגת הנה הצגת חקלאות ישראל בפני גורמים שונים על פי הקטגוריות הבאות:
1. מצגת באנגלית לגורמי חוץ (בעיקר נציגי ממשל זרים)
2. מצגת בעברית לגורמי ממשל שונים כגון: ועדות הכנסת, אגף תקציבים וכו'
3. מצגת בעברית לכלל הציבור בישראל.

 

 

עדכון סטטוס רישום לתו "מיוצר בישראל" לתוצרת חקלאית טרייה מייצור מקומיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/blue_white/Pages/update_b_w.aspxעדכון סטטוס רישום לתו "מיוצר בישראל" לתוצרת חקלאית טרייה מייצור מקומי
בט"ו בשבט אוכלים פירות טריים ישראלים http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/fresh_fruit.aspxבט"ו בשבט אוכלים פירות טריים ישראלים
בשנה האחרונה נרשמה ירידה של כ-17% בכמות משלוחי בעלי החיים לישראל http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Animal_shipments.aspxבשנה האחרונה נרשמה ירידה של כ-17% בכמות משלוחי בעלי החיים לישראל